Spring over hovedmenu
Far på barsel
De gældende orlovsregler skal understøtte mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Mor og far har som udgangspunkt hver 24 ugers orlov efter barnets fødsel. Nogle af ugerne er øremærket, hvis man er lønmodtager.

Orlovsregler - for børn født fra 2. august 2022

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover har mødre ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

De 48 ugers orlov er delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere er yderligere ni uger øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven. 

Reglerne har tidligere været sådan, at forældrene tilsammen har haft 48 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor 14 uger var øremærket moren, to uger var øremærket faren, og resten af ugerne med dagpenge (32 uger) kunne forældrene dele mellem sig. 

 

Anm.: De ni øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere.   

Få overblik over orlovsreglerne

Ofte stillede spørgsmål

Frister for varsling af orlov til arbejdsgiveren

Med orlovsmodellen er der fastsat frister for, hvornår du skal varsle fravær til din arbejdsgiver. 

Få overblik over fristerne

Ikrafttrædelser

  • Reglerne for øremærket orlov gælder for alle, der får børn den 2. august 2022 eller senere.

  • De nye regler for LGBT+ familier får virkning for familier, der får børn den 1. januar 2024 eller senere.

  • De nye regler for soloforældre gælder for alle, der får børn den 1. januar 2024 eller senere.

Barseludligningsordning

Arbejdsgivere på det private arbejdsmarked skal være med i en barseludlignings­ordning. På den måde sikres arbejdsgiverne en højere refusion, når de betaler løn under barselsorlov.

Læs mere