Spring over hovedmenu

Benchmarking: Sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på sygedagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på sygedagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 2018

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
(mio. kr.)
1. Kerteminde 0,4 pct. point 50 personer - 3,9
2. Helsingør 0,3 pct. point 110 personer - 8,3
3. Vallensbæk 0,3 pct. point 30 personer - 2,0 
4. Slagelse 0,3 pct. point 120 personer - 9,7
5. Norddjurs 0,2 pct. point 60 personer - 4,5
6. Gladsaxe 0,2 pct. point 100 personer - 7,7
7. Rødovre 0,2 pct. point 60 personer - 4,1
8. Faxe 0,2 pct. point 50 personer - 3,7
9. Stevns 0,2 pct. point 30 personer - 2,1
10. Herning 0,2 pct. point 120 personer - 8,8

Eksempel:
Vallensbæk er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Vallensbæk er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Vallensbæk har 0,3 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 30 personer færre end forventet. Fordi Vallensbæk klarer sig bedre end forventet, har de sparet 2,0 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)