Spring over hovedmenu

Benchmarking: Kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på kontanthjælpsområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på kontanthjælpsområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 2018

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet  Potentiale
(mio. kr.)
1. Ballerup 1,1 pct. point 330 personer - 22,5
2. Ishøj 1,0 pct. point 160 personer - 10,7
3. Nyborg 0,8 pct. point 160 personer  - 8,8
4. Herlev 0,8 pct. point 140 personer - 9,1
5. Sorø 0,8 pct. point 140 personer - 7,9
6. Gladsaxe 0,7 pct. point 300 personer - 18,6
7. Vesthimmerland 0,6 pct. point 130 personer - 8,0
8. Vallensbæk 0,5 pct. point 50 personer - 3,6
9. Greve 0,5 pct. point 140 personer - 7,0
10. Jammerbugt 0,5 pct. point 110 personer - 5,6

Eksempel:
Nyborg er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Nyborg er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Nyborg har 0,8 procentpoint færre på kontanthjælp end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 160 personer færre end forventet. Fordi Nyborg klarer sig bedre end forventet, har de sparet 8,8 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)