Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking: Dagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på dagpengeområdet baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på dagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på dagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2017/2018

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
1. Rebild 0,3 pct. point 40 personer - 3,4 mio. kr.
2. Frederiksberg 0,2 pct. point 170 personer - 12,6 mio. kr.
3. Vesthimmerland 0,2 pct. point 60 personer - 4,0 mio. kr.
4. Billund 0,2 pct. point 30 personer - 2,8 mio. kr.
5. Furesø 0,2 pct. point 50 personer - 3,6 mio. kr.
6. Skanderborg 0,2 pct. point 80 personer - 5,5 mio. kr.
7. Mariagerfjord 0,2 pct. point 50 personer - 3,7 mio. kr.
8. Syddjurs 0,2 pct. point 50 personer - 3,5 mio. kr.
9. Nyborg 0,2 pct. point 40 personer - 2,6 mio. kr.
10. Herning 0,2 pct. point 100 personer - 7,4 mio. kr.

Eksempel:
Vesthimmerland er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Vesthimmerland er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Vesthimmerland har 0,2 procentpoint færre på dagpengeområdet, end hvad der kan forventes på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 60 færre personer end forventet. Fordi Vesthimmerland klarer sig bedre end forventet, har de sparet 4 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele rangslisten (PDF)