Spring over hovedmenu

Benchmarking: Antal offentligt forsørgede

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange offentligt forsørgede den enkelte kommune kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Dagpengeområdet består af dagpenge. Sygedagpengeområdet består af sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2022 – 1. halvår 2023

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet
1. Ballerup -0,9 pct. point -290 personer
2. Billund -0,8 pct. point -140 personer
3. Gladsaxe -0,6 pct. point -270 personer
4. Fredensborg -0,6 pct. point -130 personer
5. Hillerød -0,5 pct. point -160 personer
6. Furesø -0,4 pct. point -100 personer
7. Rudersdal -0,4 pct. point -140 personer
8. Vejen -0,4 pct. point -110 personer
9. Solrød -0,4 pct. point -60 personer
10. Holbæk -0,4 pct. point -180 personer

Eksempel:

Ballerup er placeret som nr. 1 ud af 98 kommuner. Ballerup er dermed den kommune, der klarer sig bedst. Ballerup har 0,9 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 290 personer færre end forventet.

Se hele ranglisten (PDF)