Spring over hovedmenu
"

Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats

Der er nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed.

Temaside om ekspertgruppe
""

Lønstrukturkomité

Lønstrukturkomitéen har i juni 2023 afsluttet sit arbejde og har afrapporteret via en række baggrundsrapporter, eksterne analysebidrag samt en interaktiv lønvisualisering.

Temaside om Lønstrukturkomitéen
Benchmarking

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Temaside om Benchmarking
betonarbeder

Ret til tidlig pension

Siden 1. januar 2022 har danskere med lange arbejdsliv haft ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier. 

Temaside om tidlig pension
""

Fremtidssikring af arbejdsmiljøindsatsen

I marts 2023 er der indgået ny aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats med en historisk stor bevilling på 1,3 mia. kr. over fire år.

Temaside om arbejdsmiljøaftalen
""

Ny arbejdsskadereform

I september 2022 indgået en aftale om en ny arbejdsskadereform, hvor målet er at få flere tilbage i job, nedbringe sagsbehandlingstiderne og sikre højere erstatninger.

Temaside om arbejdsskadereform