Spring over hovedmenu
betonarbeder

Ret til tidlig pension

Siden 1. januar 2022 har danskere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv fået ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Temaside om tidlig pension

Nyt kontanthjælpssystem

I juni 2022 er der indgået en aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der først og fremmest gavner børnene og fastholder, at der skal være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.

Temaside om nyt kontanthjælpssystem

Udspil til ny arbejdsmiljøaftale

Regeringen har i september 2022 præsenteret et udspil til en ny arbejdsmiljøaftale, der skal fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet.

Temaside om nyt udspil
Torben M. Andersen

Lønstrukturkomité

Regeringen har nedsat en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor. Komitéen ledes af professor Torben M. Andersen.

Temaside om Lønstrukturkomitéen
Benchmarking

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Temaside om Benchmarking
""

Førtidspension og fleksjob

Som et led i den kritiske gennemgang af reformen af førtidspension og fleksjob har forligskredsen indgået aftale om at afskaffe ressourceforløb for seniorer, og indføre en indsatsgaranti, der skal styrke indholdet i forløbene.

Temaside om førtidspensionsreformen
""

Ny arbejdsskadereform

Regeringen har i august 2022 startet forhandlinger op om en ny arbejdsskadereform, hvor målet er at få flere kommer tilbage i job, nedbringe sagsbehandlingstiderne og sikre højere erstatninger.

Temaside om en ny arbejdsskadereform
""

Trepartsaftale om seksuel chikane

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i marts 2022 indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen. 

Temaside om trepartsaftalen