Spring over hovedmenu

Aktuelle fokusområder

No-deal brexit: Rettigheder i overgangsordning

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget regeringens forslag til en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, inden Storbritannien træder ud af EU.


Læs mere

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Læs mere

Klare og konsekvente sanktioner

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der forenkler og skærper sanktionsreglerne i kontanthjælpssystemet.
Læs mere om aftalen

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Beskæftigelsesministeren vil sikre større fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet gennem benchmarking. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Regeringen ønsker at styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og har fremsat et lovforslag med flere initiativer.

Læs mere om forslaget

Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen har indgået en delaftale, der skal opkvalificere ledige og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder.

Læs mere om aftalen

Opgør med parallelsamfund

Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået en delaftale om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder.


Læs mere

Kontanthjælpsloft

Det skal betale sig at arbejde. Man skal altid have mere ud af at gå på arbejde end ved at være på kontanthjælp. Derfor har regeringen indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser.  

Læs mere

Trepartsaftaler

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået tre trepartsaftaler i løbet af 2016 og 2017. Den første om integration. Den anden om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser. Og den tredje om styrket voksen- og efteruddannelse.

Læs mere

Tænketank for et godt og langt arbejdsliv

Ny tænketank skal give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

Forslag til bedre arbejdsmiljøregler

Deadline for forslag til bedre arbejdsmiljøregler var den 1. juni 2018. Beskæftigelsesministeriet har nu gennemgået forslagene.

Læs mere
Rapporten

Anbefalinger til et nyt og forbedret arbejdsmiljø

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har afleveret sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren.     
                   

Læs mere

Ungeudspil: Veje til uddannelse og job med mod på livet

Udspillet skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre.

Læs om ungeudspillet

Opholdskrav for ret til dagpenge

Fra 1. januar 2019 er der indført et opholdskrav for at kunne modtage dagpenge.

                  

Læs mere

Regeringens EU-Implementeringsudvalg

I 2015 blev der nedsat et nyt fast regeringsudvalg, EU-Implementeringsudvalget. Udvalget er ledet af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Læs mere

Førtidspension og fleksjob

I foråret 2018 blev den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob offentliggjort. På baggrund af evalueringen drøfter forligskredsen behovet for yderligere justeringer af reformen.

Læs mere

Flere med handicap i job

Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 128,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 til 11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Læs mere

”Flere skal med”

Der er afsat en kvart milliard kroner til projektet ”Flere skal med”, der skal afklare og hjælpe de mere end 24.000 borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i mere end fem år.

Læs mere

Ny ferielov i Danmark

Danskerne skal have ny ferielov. Det har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget.