Spring over hovedmenu

Aktuelle fokusområder

Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid

Regeringen har nedsat Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid, der skal analysere fremtidens muligheder og udfordringer.

Blomsterbinder

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø

Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen har derfor nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

Læs mere

Opgør med parallelsamfund

Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået en delaftale om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder.

Læs mere

Udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats

Regeringen lægger med sit udspil op til en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der skal frigøre ressourcer i landets jobcentre til at hjælpe ledige i beskæftigelse.

Læs mere

Kontanthjælpsloft

Det skal betale sig at arbejde. Man skal altid have mere ud af at gå på arbejde end ved at være på kontanthjælp. Derfor har regeringen indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser.  

Læs mere

Trepartsaftaler

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået tre trepartsaftaler i løbet af 2016 og 2017. Den første om integration. Den anden om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser. Og den tredje om styrket voksen- og efteruddannelse.

Læs mere

Hjælp os til bedre arbejdsmiljøregler

Nogle virksomheder og borgere oplever desværre, at arbejdsmiljøreglerne kan være komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige, og det vil regeringen rette op på.

Læs mere

Regeringens EU-Implementeringsudvalg

I 2015 blev der nedsat et nyt fast regeringsudvalg, EU-Implementeringsudvalget. Udvalget er ledet af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Læs mere

Ny ferielov i Danmark

Danskerne skal have ny ferielov. Det har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget.