Spring over hovedmenu

Partnerskab om ukrainere i job

I foråret 2022 blev der indgået et Partnerskab om ukrainere i job med arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner. Partnerskabet skal gøre det nemmere for tilrejsende ukrainere at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Temaside om partnerskab
""

Lønstrukturkomité

Der er nedsat en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor. Komitéen ledes af professor Torben M. Andersen.

Temaside om Lønstrukturkomitéen
""

Udspil til ny arbejdsmiljøaftale

I september 2022 blev der offentliggjort et udspil til en ny arbejdsmiljøaftale, der skal fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet.

Temaside om nyt udspil
""

Ny arbejdsskadereform

I september 2022 indgået en aftale om en ny arbejdsskadereform, hvor målet er at få flere tilbage i job, nedbringe sagsbehandlingstiderne og sikre højere erstatninger.

Temaside om arbejdsskadereform
Benchmarking

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Temaside om Benchmarking
betonarbeder

Ret til tidlig pension

Siden 1. januar 2022 har danskere med lange arbejdsliv haft ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier. 

Temaside om tidlig pension