Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-05-2024

Bredt flertal styrker indsatsen mod social dumping

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har indgået en aftale om at begrænse social dumping på danske arbejdspladser.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at ordnede forhold og fair konkurrence skal være et grundvilkår på det danske arbejdsmarked og har derfor indgået en aftale, der styrker indsatsen mod social dumping.

Aftalen indebærer blandt andet mulighed for at stoppe entreprenører, der gentagne gange alvorligt bryder reglerne, bedre mulighed for at føre kontrol med boliger udlejet af arbejdsgivere til deres ansatte og styrket indsats mod brug af illegal arbejdskraft på danske arbejdspladser.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Vi vil ikke finde os i, at nogle virksomheder igen og igen udsætter deres medarbejdere for fare. Nu får Arbejdstilsynet nogle ekstra redskaber. Det skal bidrage til at stoppe de brodne kar og sikre ordentlige forhold på danske arbejdspladser. Det er til gavn for både lønmodtagere og de mange virksomheder, der spiller efter reglerne.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Kim Valentin:

- Der skal selvfølgelige være ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. De seneste år er der kommet meget kvalificeret, international arbejdskraft til Danmark. Det er rigtig positivt, og det bidrager til vækst og velstand. Men derfor skal vi også være opmærksomme på, at når der kommer flere internationale medarbejdere til Danmark, at der fortsat er ordnede forhold, som der jo er på langt de fleste arbejdspladser.

Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Karin Liltorp:

- International arbejdskraft er en stor gevinst for dansk økonomi, og de bidrager til at finansiere vores velfærdssamfund. Og selvfølgelig skal vi sikre, at arbejdstagere, der ikke kender til de danske regler, ikke arbejder under uacceptable forhold. De nye tiltag vil gøre det lettere både at kontrollere og sanktionere.

Finansordfører for Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær:

- International arbejdskraft er godt for danske virksomheder og dansk økonomi, men der skal være en balance. For Danmarksdemokraterne er det afgørende, at det arbejde, der udføres af udenlandsk arbejdskraft, foregår under ordnede forhold. Vi vil ikke acceptere illegalt arbejde og social dumping, og det er vi med til at sikre med denne aftale.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge:

- Danske lønmodtagere skal ikke konkurreres ud af deres egne jobs af underbetalt arbejdskraft fra udlandet. Udlændinge som ofte både arbejder og bor under uværdige forhold. Vi skal have danske vilkår på danske arbejdspladser.

Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten Victoria Velásquez:

- Hvad fortæller man moderen til den søn, der døde på byggeriet i Nordhavn, hvis liv kunne være blevet reddet, hvis arbejdsmiljøet var blevet taget alvorligt nok? Eller til de pårørende til manden på byggeriet ud fra Amagers kyst, der dagen forinden bortkom i en dødsulykke, da han blev fastklemt imellem en betonklods og en gravko? Vi burde kunne sige, at det var en tragisk ulykke, fordi vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det sikkert og trygt at gå på arbejde, men det kan vi desværre ikke. Desværre halter vi i Danmark alt for langt bagefter. Loven, tilsynet og den forebyggende indsats skal styrkes. Med denne aftale rykker vi tættere på det mål. Tilsynet får en vigtig bremseklods i form af et nyt entreprenørstop og også ansvar ift., at mennesker ikke bliver proppet i kummerlige boliger. Nu forpligter de opgaver, der står for, at vi får landet en handlingsplan mod arbejdslivskriminalitet, sikret ID-kort på pladserne og en stærk forebyggende indsats med arbejdsmiljørepræsentanten i fokus.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe:

- International arbejdskraft har overordnet været en gevinst for dansk økonomi. Den internationale arbejdskraft bidrager hvert år til både den private sektor og på offentlige arbejdspladser, og de bidrager til at finansiere vores velfærdssamfund. Med et voksende antal internationale arbejdstagere skal vi samtidig sikre, at der ikke foregår social dumping. I Radikale Venstre vil vi arbejde videre for gode og sikre rammer for medarbejdere og de mange ordentlige virksomheder. 

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann:

- Det er totalt uacceptabelt, at man som udlænding arbejder og opholder sig ulovligt i Danmark. Det skal der slås hårdt ned på. Arbejdsgivere, der ansætter illegale udlændinge, skal straffes hårdt – og de illegale udlændinge udvises konsekvent. I Dansk Folkeparti noterer vi os med glæde, at der i aftalen tages en række skridt til at gøre det sværere at have ansat illegal arbejdskraft. Vi håber, at den yderligere kontrol, der bliver etableret med aftalen vil sikre, at færre udlændinge arbejder illegalt på det danske arbejdsmarked og dermed virker som løntrykkere over for hårdt arbejdende danskere.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel:

- Vi skal aldrig acceptere underbetaling og dårlige arbejdsforhold på danske arbejdspladser. Og vi er hele tiden nødt til at tage de næste skridt for at følge med de bagmænd og virksomheder, der kynisk udnytter medarbejderne og underbyder de virksomheder, der spiller efter reglerne. Med den her aftale får vi både bedre kontrol men også højere bøder og sanktioner, der virker.

Oversigt over initiativer i aftalen

Med aftalen om en styrket indsats mod social dumping sættes der ind på ni områder:

  • Intensiveret tilsyn og entreprenørstop
  • Boligtilsyn
  • Styrket indsats mod illegal arbejdskraft
  • Brancherettet indsats mod ikke reelt selvstændige
  • Tættere samarbejde i komplicerede social dumping sager
  • Forebyggende indsats i form af udbredt viden om regler og rettigheder mv. på det danske arbejdsmarked
  • IT-forbedringer i RUT
  • Brancherettede indsatser i udvalgte sektorer
  • Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler

Kontakt

Pressevagt

51232830