Spring over hovedmenu

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 503 af 11. maj 2023)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 20.359 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 70 13.573 kr. pr. md.
Dagpenge med beskæftigelsestillæg i de første 481 timer med dagpengeforbrug (118,86 pct. sats), fuldtidsforsikrede § 48, stk. 8 24.199 kr. pr. md.
Dagpenge med beskæftigelsestillæg i de første 481 timer med dagpengeforbrug (118,86 pct. sats), deltidsforsikrede § 48, stk. 8 16.133 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  16.694 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  11.130 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  14.557 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  9.705 kr. pr. md.
Dimittend under 30 år uden forsørgelsespligt (49,17 pct. sats), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5, 2. pkt. 10.011 kr. pr. md.
Dimittend under 30 år uden forsørgelsespligt (49,17 pct. sats), deltidsforsikrede § 49, stk. 5, 2. pkt. 6.674 kr. pr. md.
Dimittend fyldt 30 år (uden forsørgelsespligt), hvor forbrug af timer med dagpengeforbrug overskrider 481 timer for fuldtidsforsikrede og 390 timer for deltidsforsikrede (62,11 pct. sats), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5, 2. pkt. 12.645 kr. pr. md.
Dimittend fyldt 30 år (uden forsørgelsespligt), hvor forbrug af timer med dagpengeforbrug overskrider 481 timer for fuldtidsforsikrede og 390 timer for deltidsforsikrede (62,11 pct. sats), deltidsforsikrede § 49, stk. 5, 2. pkt. 8.430 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 10.180 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 6.787 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 940 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 470 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløft Lovhenvisning Sats
80 pct. sats, fuldtidsforsikret § 48 a, stk. 1 16.287 kr. pr. md.
80 pct. sats, deltidsforsikre § 48 a, stk. 1 10.858 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2023, fuldtidsforsikrede § 48 a, stk. 3 22.395 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2023, deltidsforsikrede § 48 a, stk. 3 14.930 kr. pr. md.

Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

  Lovhenvisning Sats
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge    
Fuldtidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 21.936 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 14.624  kr. pr. md.
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet § 53, stk. 3, jf. 11, stk. 2, i bek. nr. 1698 af 20. februar 2021 136,81 kr. pr. time
Teknisk beregnet dagssats    
Dagpenge, fuldtidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 940 kr. pr. dag
Dagpenge, deltidsforsikrede § 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 626 kr. pr. dag
Omregningssatser for 2024
   
  § 52, jf. bek. nr. 1154 af 20.
december 1995
277,76 kr. pr. time
  § 53, stk. 12 136,81 kr. pr. time

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation