Spring over hovedmenu

Satser for 2024

Her kan du finde satser for offentlige forsørgelsesydelser. Satserne gælder fra 1. januar 2024, medmindre andet er anført.

Udvalgte satser

Satser for dagpenge Sats
Fuldtidsforsikrede 20.359 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede 13.573 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 16.694 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 11.130 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 14.557 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 9.705 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
Hel dagpengegodtgørelse 940 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 470 kr. pr. dag
Satser for efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 18.527 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 12.351 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 20.359 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 13.573 kr. pr. md.
Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.695 kr. pr. uge
Barselsdagpenge Sats
Ved barsel og pasning af alvorligt syge børn 4.695 kr. pr. uge
Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

16.382 kr. pr. md.

Fyldt 30 år, andre

12.326 kr. pr. md.

Enlige forsørgere under 30 år

15.658 kr. pr. md.

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

10.955 kr. pr. md.

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

12.326 kr. pr. md.

Under 30 år, psykisk syg

16.382 kr. pr. md.

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

12.326 kr. pr. md.

25-29 år, udeboende

7.945 kr. pr. md.

25-29 år, hjemmeboende

3.834 kr. pr. md.

Under 25 år, udeboende

7.945 kr. pr. md.

Under 25 år, hjemmeboende

3.834 kr. pr. md.

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

16.382 kr. pr. md.

Fleksydelse Sats
Fleksydelse (100 pct.) 244.140 kr. pr. år