Spring over hovedmenu

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere - under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 13.090 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 9.161 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.944 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørger § 23, stk. 2, nr. 4 15.874 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 23, stk. 2, nr. 5 11.944 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.545 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 7 2.820 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 8 6.545 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.820 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 15.874 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovhenvisning Sats
Enlige forsørgere under 30 år § 24, stk. 3, nr. 1 2.784 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 24, stk. 3, nr. 2 6.713 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.399 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 4 9.124 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende § 24, stk. 3, nr. 5 1.154 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende § 24, stk. 3, nr. 6 894 kr. pr. md.
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr. § 35, stk. 4 200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr. § 35, stk. 4 400 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr. § 35, stk. 4 650 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr. § 35, stk. 4 750 kr. pr. hændelse
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5 Lovhenvisning Sats
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr. § 35, stk. 5 600 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr. § 35, stk. 5 1.200 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr. § 35, stk. 5 1.950 kr. pr. hændelse
Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr. § 35, stk. 5 2.250 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Lovhenvisning Sats
Sanktionsgrænse § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 11.944 kr. pr. md.