Spring over hovedmenu

Førtidspension og seniorpension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension og seniorpension, jf. lov om social pension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats
Førtidspension og seniorpension, enlige § 49, stk. 1, nr. 9 19.738 kr. pr. md.
- heraf udgør Førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg   5.404 kr. pr. md.
Førtidspension og seniorpension, andre § 49, stk. 1, nr. 9 16.778 kr. pr. md.
- heraf udgør Førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg    4.645 kr. pr. md.
Førtidspension og seniorpension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget    
- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 10 267.012 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist § 49, stk. 1, nr. 12 414.200 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 12 273.800 kr. pr. år
- fradrag, enlige § 49, stk. 1, nr. 11 84.200 kr. pr. år
- fradrag, gifte/samlevende § 49, stk. 1, nr. 11 133.700 kr. pr. år
Nedsættelse    
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 32 c, stk. 1 30 pct.
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension § 32 c, stk. 1 15 pct.
Minimumsbeløb    
- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen § 32 c, stk. 2 5.916 kr. pr. år
- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen § 32 c, stk. 2 5.028 kr. pr. år

Førtidspension og seniorpension - bidrag til ATP og SUPP1

Førtidspension og seniorpension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel § 33 a, stk. 3 1.128 kr. pr. år
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel § 33 a, stk. 3 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 b, stk. 2 2.304 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 b, stk. 2 4.608 kr. pr. år

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 79.248 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 82.308 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 39.768 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  40.560 kr. pr. år
Invaliditetsydelse § 48, stk. 1, nr. 8 40.980  kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  53.184 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  21.204 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  19.356 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 40.560 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 42.552 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  84.924 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993  § 61  46.188 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   11.088 kr. pr. år 
Mediecheck § 48, stk. 1, nr. 14 1.015 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 33,8 pct. kommuneskat, enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 33,8 pct. kommuneskat, andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg2 § 48, stk. 1, nr. 14 95.800 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

2 Jf. § 13 i lov nr. 278 af 17. april 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 19 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

Førtidspension før 1. januar 2003 - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 17, stk. 1 5.600 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, gift/samlevende1 § 17, stk. 1 8.400 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 17, stk. 1  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.601 - 15.600 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   15.601 - 20.800 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   20.801 - 25.800 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   8.401 - 15.600 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   15.601 - 20.800 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   20.801 - 25.800 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   7.700 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   7.700 kr. pr. år
Petroleumstillæg § 17, stk. 3  
Petroleumstillæg, pr. liter2   262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 19, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig1,3   4.200 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende1,3   5.500 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig1,3   800 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende1,3   900 kr. pr. år

1 Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1472 af 17. december 2019.

2 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

3 Jf. bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nr. 1472 af 17. december 2019.

Førtidspension før 1. januar 2003 - fradragsbeløb og nedsættelse mm. Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget    
Fradrag ved grundbeløb, enlig § 48, stk. 1, nr. 2 359.200 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift § 48, stk. 1, nr. 2 243.800 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 5  79.300 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 5 158.900 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 6 23.000 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 6 45.200 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig § 48 b 12.000 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende § 48 b 24.000 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 1 60 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 1 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 3 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2, nr. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag § 29, stk. 2, nr. 4 32 pct.
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist § 48, stk. 1, nr. 4 54 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.137 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 563 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) § 29, stk. 4 1.980 kr. pr. år

Førtidspension før 1. januar 2003 - bidrag til ATP og SUPP1

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel § 32 1.128 kr. pr. år
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel § 32 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 2.304 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 4.608 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.