Spring over hovedmenu

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejds­markedet.

Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 234 af 10. februar 2022)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Dagpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede § 47 19.728 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 70 13.152 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  16.177 kr. pr. md.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  10.785 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede § 49, stk. 5  14.106 kr. pr. md.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede § 49, stk. 5  9.404 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 9.864 kr. pr. md.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede § 52 a, stk. 2 og 3 6.576 kr. pr. md.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Lovhenvisning Sats
Hel dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 911 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse § 84, stk. 1 456 kr. pr. dag
Dagpenge under uddannelsesløft Lovhenvisning Sats
80 pct. sats, fuldtidsforsikret § 48 a, stk. 1 15.782 kr. pr. md.
80 pct. sats, deltidsforsikre § 48 a, stk. 1 10.522 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2022, fuldtidsforsikrede § 48 a, stk. 3 21.701 kr. pr. md.
110 pct. sats, for forsikrede ledige med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse i perioden 1. august 2020 – 31. december 2022, deltidsforsikrede § 48 a, stk. 3 14.467 kr. pr. md.

Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

  Lovhenvisning Sats
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge    
Fuldtidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 21.194 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede § 53, stk. 2, jf. stk. 7 14.129 kr. pr. md.
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet § 53, stk. 3, jf. 11, stk. 2, i bek. nr. 1698 af 20. februar 2021 132,19 kr. pr. time
Teknisk beregnet dagssats    
Dagpenge, fuldtidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 911 kr. pr. dag
Dagpenge, deltidsforsikrede § 47, stk. 2, og § 70, stk. 2 607 kr. pr. dag
Omregningssatser for 2023
   
  § 52, jf. bek. nr. 1154 af 20.
december 1995
268,63 kr. pr. time
  § 53, stk. 12 132,18 kr. pr. time

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation