Spring over hovedmenu

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension Lovhenvisning Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik:    
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn § 79, stk. 3 15.874 kr. pr. md.
Ydelsens mindstestørrelse, andre § 79, stk. 3 11.944 kr. pr. md.
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1 § 80 95 kr. pr. md.
Kommunens 2/3 bidrag § 80 189 kr. pr. md.

1 Jf. BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.