Spring over hovedmenu

Kommissioner & ekspertudvalg

Lønstrukturkomité pressemøde

Lønstrukturkomité

Lønstrukturkomitéen blev nedsat i oktober 2021 i forlængelse af Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet. Lønstrukturkomitéen har analyseret lønstrukturerne på det offentlige område og har i juni 2023 afsluttet sit arbejde.

Læs mere på Lønstrukturkomitéens hjemmeside
""

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats

Regeringen har i maj 2023 nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal undersøge og komme med forslag til modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed.

Læs mere om ekspertgruppen
""

Kommission om tilbagetrækning og nedslidning

I august 2020 blev der nedsat en kommission om tilbagetrækning og nedslidning, der skal se pensionssystemet efter i sømmene.

Læs mere om kommissionen

Ydelseskommissionen

I december 2019 blev der nedsat en Ydelseskommission til at gentænke kontanthjælpssystemet.

Læs mere om kommissionen
""

Tænketank for et godt og langt arbejdsliv

I maj 2018 blev der nedsat en Seniortænketank og i november 2019 fremlagde tænketanken 20 anbefalinger, der handler om bedre muligheder og vilkår for et langt seniorarbejdsliv.

Læs mere om tænketanken

Disruptionrådet

I maj 2017 blev Disruptionrådet nedsat, der skulle undersøge mulighederne i den teknologiske udvikling, samt hvordan man sikrer et dynamisk arbejdsmarked uden social dumping. Rådet afsluttede sit arbejde i februar 2019.

Læs mere om Disruptionrådet
Foto i sort hvid med mennesker på strøget

Dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen blev nedsat i juni 2014 og kom 1½ år senere - i oktober 2015 - med sine samlede anbefalinger til et nyt og mere moderne dagpengesystem. Anbefalingerne dannede udgangspunkt for den politiske aftale, der blev indgået få dage efter.

Læs mere om kommissionen

Selvstændige i dagpengesystemet

I februar 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe til at se på dagpengesystemet for selvstændige. Godt et år efter - i april 2017 – kom arbejdsgruppen med anbefalinger til et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Læs mere om arbejdsgruppen

Udredning af beskæftigelsesindsatsen

I 2013 blev der nedsat en ekspertgruppe til at udrede den aktive beskæftigelsesindsats. Udredningen var delt op i to faser. Første fase omfattede indsatsen for dagpengemodtagere og anden fase indsatsen for ikke arbejdsmarkedsparate. Udredningen blev afsluttet i marts 2015.

Læs mere om udredningen

Ferielovsudvalg

I august 2015 blev Ferielovsudvalget nedsat, der skulle komme med forslag til en mere moderne ferielov. I august 2017 fremlagde udvalget anbefalinger om ny ferielov, hvor feriereglerne ændres, så alle lønmodtagere kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

Læs mere om udvalget

Ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet

Ekspertudvalget, som blev nedsat i 2013 og havde til opgave at komme med forslag til, hvordan arbejdsskadesystemet kunne moderniseres, kom i december 2014 med sin rapport, der indeholder 27 anbefalinger til et moderne arbejdsskadesystem.

Læs mere om udvalget

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø

I 2017 blev der nedsat et ekspertudvalg om arbejdsmiljø, som i september 2018 præsenterede anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Læs mere om udvalget

Arbejdsmarkedskommissionen

I 2007 blev Arbejdsmarkedskommissionen nedsat, der skulle komme med forslag til konkrete reformer af det danske arbejdsmarked. I august 2009 fremlagde udvalget sine anbefalinger til, hvordan de offentlige finanser kan styrkes gennem en øget arbejdsindsats.

Læs mere om kommissionen