Spring over hovedmenu

Folkepension

Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65,5 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Folkepension Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 1 75.924 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 49, stk. 1, nr. 3 83.076 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 49, stk. 1, nr. 3 41.436 kr. pr. år
Den supplerende pensionsydelse § 72 d, stk. 1 17.600 kr. pr. år
Mediecheck § 49, stk. 1, nr. 4 235 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 32,2 pct. kommuneskat, enlige § 72 c 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 over 32,2 pct. kommuneskat, andre § 72 c  34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse1 § 49, stk. 1, nr. 7 og § 72 d, stk. 2  87.900 kr. pr. år
Folkepension - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig2 § 14, stk. 2 5.200 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende2 § 14, stk. 2 7.800 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg2 § 14, stk. 2  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.201 - 13.300 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   13.301 - 17.700 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   17.701 - 22.000 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   7.801 - 13.300 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   13.301 - 17.700 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   17.701 - 22.000 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   6.600 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   6.600 kr. pr. år
Petroleumstillæg3 § 14, stk. 3  
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende   262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 17, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig   3.600 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   4.600 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   800 kr. pr. år

1 Jf. § 12 i lov nr. 278 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 - 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 14 b og § 72 d, stk. 2 et beløb svarende til lån ydet efter kap 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

2 Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 931 af 27. juni 2018 med senere ændring.

3 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

Folkepension - tillæg over overgangsbestemmelser Lovhenvisning Sats
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder § 69, stk. 1  
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år   1.392 kr. pr. år
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år   3.000 kr. pr. år
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder § 69, stk. 2  
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle § 69, stk. 2  
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år   4.248 kr. pr. år
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år   6.072 kr. pr. år
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-841 § 69, stk. 3  
Opsættelse 1/2 år   3.792 kr. pr. år
Opsættelse 1 år   7.596 kr. pr. år
Opsættelse 1 1/2 år   11.388 kr. pr. år
Opsættelse 2 år   15.180 kr. pr. år
Opsættelse 2 1/2 år   18.984 kr. pr. år
Opsættelse 3 år   22.776 kr. pr. år
Diverse tillæg    
Ægteskabstillæg2   10.260 kr. pr. år

1 Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Folkepension - fradragsbeløb1 og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb    
Fradrag ved grundbeløb § 49, stk. 1, nr. 2 329.600 kr. pr. år
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse § 49, stk. 1, nr. 5 307.700 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 6 72.800 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 6 145.900 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 49, stk. 1, nr. 7 21.000 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 49, stk. 1, nr. 7 41.500 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig § 72 d, stk. 3 21.000 kr. pr. år
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende § 72 d, stk. 3 41.500 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig § 49 c 15.000 kr. pr. år
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende § 49 c 30.000 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 1 30 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 1 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 3 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget § 31, stk. 2, nr. 4 32 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.043 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 507 kr. i indtægtsgrundlaget § 31, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)2 § 31, stk. 4 1.896 kr. pr. år
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist § 72 d, stk. 5 200 kr. pr. år

1 Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

2 Jf. § 31, stk. 4 i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension, jf § 6, stk. 1 og 2 i lov nr. 442 af 8. maj 2018.