Spring over hovedmenu

Boligstøtte

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 48 af 16. januar 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Individuel boligstøtte - boligydelse Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg:

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8a, stk. 1

 

863.300 kr. pr. år

1.726.800 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

88,25 kr. pr. år

28,00 kr. pr. år

66,50 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

14,75 kr. pr. år

21,25 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


66,50 kr. pr. år

33,00 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 33,75 kr. pr. år
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 92.000 kr. pr. år
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4 13.200 kr. pr. år 
Tillægget til boligudgiften § 21, stk. 1 6.900 kr. pr. år
Indkomstgrænse § 21, stk. 1, 1. pkt. 164.000 kr. pr. år
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn § 21, stk. 1, 2. pkt. 

43.200 kr. pr. år

Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 21, stk. 2 17.300 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse § 23, stk. 1

48.540 kr. pr. år 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber § 24 d, stk. 2  30.600 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber § 24 e, stk. 3 16.188 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån §§ 33 og 34 3.564 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - boligsikring Lovhenvisning Sats

Formuegrænserne for formuetillæg

- 10 pct. af formue over laveste grænse

- 20 pct. af formue over højeste grænse

§ 8 a, stk. 1

 

764.400 kr. pr. år

1.529.000 kr. pr. år

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til

- varme

- varmt vand

- elforbrug

§ 10, stk. 2

 

78,00 kr. pr. år

24,75 kr. pr. år

59,00 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til

- vandafgift

- vandafledningsafgift

§ 10, stk. 3

 

13,00 kr. pr. år

18,75 kr. pr. år

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

§ 10, stk. 4

 


59,00 kr. pr. år

29,25 kr. pr. år

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter § 10, stk. 5 30,00 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig leje § 14, stk. 1 81.500 kr. pr. år 
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse § 17, stk. 1, nr. 4  11.700 kr. pr. år 
Indkomstgrænse § 22, stk. 1, 1. pkt.  145.200 kr. pr. år 
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn  § 22, stk. 1, 2. pkt.  38.300 kr. pr. år 
Mindstebeløb for årlig egenbetaling  § 22, stk. 2 24.500 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring  § 23, stk. 1  42.984 kr. pr. år 
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber  § 24 d, stk. 2  27.100 kr. pr. år 
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber  § 24 e, stk. 3  14.328 kr. pr. år 
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån  §§ 33 og 34  3.156 kr. pr. år 
Individuel boligstøtte - diverse satser Lovhenvisning Sats

Grænsebeløb for beboerindskudslån

- lejligheder

- enkeltværelser

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

§ 56

 

246.002 kr. pr. år

166.635 kr. pr. år

43.200 kr. pr. år

Kompensationsordning1   189.900 kr. pr. år
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932   249.700 kr. pr. år
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3   14.000 kr. pr. år

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte

- Førtidspension (alle ordninger)

- Folkepension

- Andre 

§ 8, stk. 2

 

1,25 pct.

2,0 pct. 

2,5 pct.

1Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.