Spring over hovedmenu

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Førtidspension Lovhenvisning Sats
Førtidspension, enlige § 49, stk. 1, nr. 8 18.642 kr. pr. måned
- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg   5.105 kr. pr. måned
Førtidspension, andre § 49, stk. 1, nr. 8 15.846 kr. pr. måned
- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg    4.387 kr. pr. måned
Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget    
- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 9 192.876 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist § 49, stk. 1, nr. 11 379.800 kr. pr. år
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist § 49, stk. 1, nr. 11 251.100 kr. pr. år
- fradrag, enlige § 49, stk. 1, nr. 10 77.300 kr. pr. år
- fradrag, gifte/samlevende § 49, stk. 1, nr. 10 122.500 kr. pr. år
Nedsættelse    
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 32c, stk. 1 30 pct.
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension § 32c, stk. 1 15 pct.
Minimumsbeløb    
- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen § 32c, stk. 2 5.592 kr. pr. år
- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen § 32c, stk. 2 4.752 kr. pr. år

Førtidspension - bidrag til ATP og SUPP1

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel § 33 a 1.128 kr. pr. år
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel § 33 a 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 33 b 2.088 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 33 b 4.176 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg Lovhenvisning Sats
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1 74.844 kr. pr. år
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 77.748 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 3 37.572 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 7  36.912 kr. pr. år
Invaliditetsydelse § 48, stk. 1, nr. 8 37.164 kr. pr. år 
Erhvervsudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  50.220 kr. pr. år 
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10  19.320 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension  § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.  17.592 kr. pr. år 
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 36.912 kr. pr. år 
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 38.580 kr. pr. år 
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13  76.992 kr. pr. år 
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands-/plejetillæg dec. 1993  § 61  41.880 kr. pr. år 
Ægteskabstillæg1   10.056 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,8 pct. kommuneskat, enlige § 62  59 kr. pr. år 
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,8 pct. kommuneskat, andre § 62  34 kr. pr. år 
Formuegrænse, helbredstillæg  § 48, stk. 1, nr. 14 86.000 kr. pr. år 

1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Førtidspension før 1. januar 2003 - varmetillæg Lovhenvisning Sats
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 § 17, stk. 1 5.100 kr. pr. år
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 § 17, stk. 1 7.650 kr. pr. år
Grænser for varmetillæg1 § 17, stk. 1  
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   5.101 - 13.100 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   13.101 - 17.400 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig   17.401 - 21.600 kr. pr. år
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   7.651 - 13.100 kr. pr. år
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   13.101 - 17.400 kr. pr. år
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende   17.401 - 21.600 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig   6.500 kr. pr. år
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende   6.500 kr. pr. år
Petroleumstillæg § 17, stk. 3  
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2   262,5 øre pr. år
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2   262,5 øre pr. år
Husholdningsfradrag bek. § 19, stk. 3  
Husholdningsfradrag ved el, enlig   3.500 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende   4.500 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, enlig   700 kr. pr. år
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende   800 kr. pr. år

1Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1199 af 12. november 2014.

2Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

Førtidspension før 1. januar 2003 - fradragsbeløb og nedsættelse mm. Lovhenvisning Sats
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget    
Fradrag ved grundbeløb, enlig § 48, stk. 1, nr. 2 322.500 kr. pr. år
Fradrag ved grundbeløb, gift § 48, stk. 1, nr. 2 218.900 kr. pr. år
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse § 48, stk. 1, nr. 4 222.800 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 5  71.200 kr. pr. år
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 5 142.800 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig § 48, stk. 1, nr. 6 20.500 kr. pr. år
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende § 48, stk. 1, nr. 6 40.600 kr. pr. år
Nedsættelse    
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 1 60 pct.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 30,9 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 16 pct.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 32 pct.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget § 29, stk. 2 32 pct.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.022 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 507 kr. i indtægtsgrundlaget § 29, stk. 3 1 pct.
Minimumsbeløb    
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) § 29, stk. 4 1.872 kr. pr. år

Førtidspension før 1. januar 2003 - bidrag til ATP og SUPP1

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel § 32 1.128 kr. pr. år
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel § 32 2.268 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel § 32 2.088 kr. pr. år
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel  § 32 4.176 kr. pr. år

1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.