Spring over hovedmenu

Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Ressourceforløbsydelse Lovhenvisning Sats
Forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1 15.355 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere §§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2 11.554 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt §§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3 3.594 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg §§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4 15.355 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) § 68, stk. 4 4.405 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.) § 68, stk. 5 3.919 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) § 68, stk. 5 15.355 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) § 68, stk. 5 11.554 kr. pr. md.
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Lønindtægtsgrænse § 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9 14.965 kr. pr. md.
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud § 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10 16,74 kr. pr. time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere § 34, stk. 6 3.100 kr. pr. md.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 6 4.500 kr. pr. md.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 6 4.600 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1 § 34, stk. 6 850 kr. pr. md.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 § 34, stk. 6 700 kr. pr. md.
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum § 34, stk. 6 19.083 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 709 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 533 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 166 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 2 709 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.777 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.777 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse) § 69 d, stk. 2, nr. 1 1.777 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt § 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2 275 kr. pr. hændelse
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 11.516 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 1 8.666 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 1 2.696 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 1 14.457 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 7.678 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere § 69 j, stk. 4, nr. 2 5.777 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 j, stk. 4, nr. 2 1.797 kr. pr. md.
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 j, stk. 4, nr. 2 13.558 kr. pr. md.
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 532 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 400 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 125 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 532 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.333 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 1.333 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 206 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 206 kr. pr. hændelse
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 l, stk. 3 355 kr. pr. dag
Ikke-forsørgere § 69 l, stk. 3 267 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 l, stk. 3 83 kr. pr. dag
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 l, stk. 3 355 kr. pr. dag
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed Lovhenvisning Sats
Forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 889 kr. pr. hændelse
Ikke-forsørgere § 69 o, stk. 2, nr. 1 889 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt § 69 o, stk. 2, nr. 2 138 kr. pr. hændelse
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 69 o, stk. 2, nr. 2 138 kr. pr. hændelse
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse § 42, stk. 1 11.896 kr. pr. md.