Spring over hovedmenu

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med seneste ændringer)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Fleksydelse Lovhenvisning Sats
Fleksydelse (100 pct.) § 17, stk. 1 229.056 kr. pr. år
Fleksydelse (91 pct.) § 17, stk. 2 og 3 208.440 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. md.
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 11 16.300 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 39.878 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 82.242 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.542 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 14 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1177 af 26. september 2018 om fleksydelse.

2 Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1177 af 26. september 2018 om fleksydelse.

3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.