Spring over hovedmenu

Efterløn

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 1092 af 1. november 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Efterløn Lovhenvisning Sats
100 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 19.083 kr. pr. md.
100 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 1 og 2 12.722 kr. pr. md.
91 pct. sats, fuldtidsforsikrede § 74 l, stk. 1  17.366 kr. pr. md.
91 pct. sats, deltidsforsikrede § 74 l, stk. 2 11.577 kr. pr. md.
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Lovhenvisning Sats
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) § 74 g, stk. 1 82.242 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 107.338 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 1 214.680 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn § 3, stk. 4 i bek. nr. 1600 af 19. december 2017 52.600 kr. pr. år
Bundfradrag for 2018 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Lovhenvisning Sats
Bundfradrag § 74 j, stk. 10 16.300 kr. pr. år
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2018 Lovhenvisning Sats
Grænse for arbejdsindtægt § 74 e, stk. 3 39.878 kr. pr. år
Beløb for den skattefrie præmie for 2019 Lovhenvisning 1. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 13.740 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede § 74 m, stk. 11 9.160 kr.
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 o, stk. 3 462 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 o, stk. 3 345 kr. pr. dag
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse Lovhenvisning Sats
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 462 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 345 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 462 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 345 kr. pr. dag

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Retsinformation