Spring over hovedmenu

Delpension

Delpension er en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Delpensionens størrelse Lovhenvisning Sats
Basisbeløb § 4, stk. 1 187.829 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse § 4, stk. 2 5.076,46 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 § 3, stk. 1 20.304 kr. pr. år
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 § 3, stk. 1 126.912 kr. pr. år
Selvstændige, delpension1 § 1, stk. 6 93.912 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af delpension § 4 c, stk. 2 100 kr. pr. md.
Beregning af delpension Lovhenvisning Sats
Selvstændige, mindste indtægt1 § 1, stk. 7 62.610 kr. pr. år
Ukendt arbejdstid, mand2 § 3, stk. 2 Udestår
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 3, stk. 2 Udestår
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning § 4 a, stk. 4 60 Pct.
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning § 4 a, stk. 7 45 Pct.
Fradrag, pensionsordning § 4 a, stk. 4 16.300 kr. pr. år
Indbetaling til ATP Lovhenvisning Sats
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten3 § 16 a 0,89 kr. pr. time
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen3 § 16 a 0,89 kr. pr. time

1Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

2Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

3Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.