Spring over hovedmenu

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension Lovhenvisning Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik:    
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn § 79, stk. 3 15.355 kr. pr. md.
Ydelsens mindstestørrelse, andre § 79, stk. 3 11.554 kr. pr. md.
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag1 § 80 95 kr. pr. md.
Kommunens 2/3 bidrag § 80 189 kr. pr. md.

1 Jf. BEK nr. 1347 af 30.november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.