Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-10-2023

Et enklere kontanthjælpssystem skal hjælpe flere i arbejde

Et nyt kontanthjælpssystem skal være mere enkelt og gennemskueligt for borgere og sagsbehandlere.

Torsdag aften har regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) sammen med Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgået et forlig om et nyt kontanthjælpssystem under overskriften ’Aftale om Nyt kontanthjælpssystem – flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst.’.

Ydelsessystemet bliver mere enkelt. Det nye system betyder, at der vil være en stor gevinst ved at komme i arbejde. Det gælder også, hvis man arbejder få timer.

Der indføres en ny, enklere satsstruktur bestående af en ny mindstesats, en ny grundsats og en ny forhøjet sats. 225 timers-reglen bliver afskaffet for at forenkle systemet. Det skal dog ikke være muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Derfor kommer der et boligstøtteloft, som understøtter, at der er et væsentligt økonomisk incitament til at tage et arbejde.

Børn skal ikke være afskåret fra at deltage i fritidsaktiviteter, fordi deres forældre ikke er i arbejde. Derfor er aftalepartierne enige om at indføre et fritidstillæg, så der er råd til at gå til fodbold, tage i biografen og at få en ny skoletaske.

For at hjælpe de unge i kontanthjælpssystemet vil aftalepartierne afsætte en pulje på 150 mio. kroner til en 3-årig helhedsorienteret indsats under overskriften ’Flere unge skal med’. Initiativet er for aktivitetsparate modtagere af den nye grundsats. Indsatsen skal have et klart fokus på arbejde og/eller uddannelse fra start.  

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Vi sikrer nu, at også børn med forældre på kontanthjælp kan komme til fodbold, spejder eller andre fritidsaktiviteter, hvor de kan være en del af et sundt fællesskab. Samtidig gør vi med aftalen op med alle de knopskydninger og komplekse regler, som præger vores kontanthjælpssystem i dag. Det er for svært at forstå og administrere, og der er alt for mange eksempler på borgere, der er kommet i klemme i systemet. Nu rydder vi op.

Økonomiminister og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen:

- Beskæftigelsen i Danmark er historisk høj, og det skal vi udnytte til at få endnu flere med, som ellers har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Med aftalen skaber vi et mere simpelt kontanthjælpssystem, hvor det endnu bedre kan betale sig at arbejde – også blot nogle få timer, hvis et fuldtidsjob er uden for rækkevidde. Samtidig indfører vi et nyt loft over, hvor meget kontanthjælpsmodtagere kan modtage i boligstøtte.

Medlem af Folketinget for Moderaterne, Charlotte Bagge Hansen:

- Vi i Moderaterne er rigtig glade for, at vi nu får et langt mere enkelt og værdigt system. Vi får flere i arbejde, og ikke mindst hjælper vi rigtig mange børn og unge.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge:

- Aftalen betyder 3.500 færre børn i fattigdom, gratis medicin til modtagere af kontanthjælp, en “buddy-ordning” / følgeordning til udsatte børn og en stærkere indsats for psykisk syge unge. Dette er blot et udpluk af resultaterne, og SF fortsætter kampen mod fattigdom.

Beskæftigelsesordfører for Konservative, Helle Bonnesen:

- Nyt simpelt system med tre satser. Alle taler om at simplificere kontanthjælpssystemet - nu gør vi det. Vi er borgerlige stemmer, der arbejder, og vi sikrer børn af kontanthjælpsmodtagere en vej ind i fællesskabet ved at sikre et fritidstillæg.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe:

- Vi løfter tusindvis af børn væk fra de laveste ydelser. Vi afskaffer 225-timers reglen og sikrer tilskud til medicin for de mest udsatte. Jeg er glad for, at vi sikrer mange flere børn en bedre fremtid og meget bedre hjælp til de alt for mange unge, der i dag er fanget i kontanthjælpssystemet. 

Yderligere information

Aftale om et nyt kontanthjælpssystem (PDF) Faktaark - Der skal være en økonomisk gevinst ved at arbejde (pdf) Fakta - Kontanthjælpssystemet bliver enklere (PDF) Fakta - Børn får et fritidstillæg til fritidsaktiviteter (PDF) Fakta - Lempeligere indkomstfradrag i kontanthjælpen (PDF) Fakta - Nye tiltag målrettet unge i kontanthjælpssystemet (PDF) Fakta – Afklaringsret (PDF) Fakta - Medicintilskud (PDF) Fakta - Centrale tal på kontanthjælpsområdet PDF) Fakta - Økonomi i aftalen om et nyt kontanthjælpssystem (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830