Spring over hovedmenu

Lovforslag i ekstern høring

Her på siden kan du finde lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, der er sendt i ekstern høring, og som ventes at blive fremsat i Folketingsåret 2019/20.

Lovforslag Høringsfrist

Lovforslag om ændring af lov om social pension (regulering af folkepensionsalderen)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 17. august 2020

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 14. august 2020

Høring om lov om ændring af lov om skattefri seniorpræmie (Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 5. maj 2020

Lov om Seniorpensionsenheden

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 30. marts 2020

Lovforslag på vejtransportområdet

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 19. marts 2020

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Præcisering af retten til ferie med ledighedsydelse, præcisering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 4. marts 2020

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatningsansvar (Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 13. februar 2020

Høring af forslag til lov om afskaffelse af opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 16. december 2019

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 25. november 2019

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 21. oktober 2019

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med sny og færre fejludbetalinger mv)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. oktober 2019

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørger

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 14. oktober 2019

Høring af udkast til ændringer i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (A-loven) som følge af midlertidig ordning i 2020, hvor en dagpengemodtager, der påbegynder et uddannelsesløft inden for mangelområder, kan få dagpenge med et beløb svarende til personens hidtidige dagpengesats

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 14. oktober 2019

Høring vedrørende lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov nr. 54 af 27. januar 2015 om ændring af arbejdsmiljøloven og lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 4. oktober 2019

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt ændringer i budgetgarantien)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 2. oktober 2019

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 30. september 2019

Lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 10. september 2019

Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almin-delig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 30. august 2019