Spring over hovedmenu

Lovforslag 2019/2020

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2019/2020.

Lovforslag Status

L 54

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.

(Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. samt konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.).

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandling planlagt til den 19. november 2019

L 53

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

(Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer).

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandling planlagt til den 28. november 2019

L 52

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

(En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.).

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandling planlagt til den 19. november 2019

L 45

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. november 2019

1. behandling planlagt til den 19. november 2019

L 19

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie

(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandlet den 24. oktober 2019

Vedtaget den 5. november 2019

L 18

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven.

(Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandling planlagt til den 19. november 2019