Spring over hovedmenu

Lovforslag 2018/2019

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2018/2019.

Lovforslag Status

L 211 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Læs lovforslaget

Fremsat den 27. marts 2019

1. behandlet den 5. april 2019

2. behandlet den 25. april 2019

Vedtaget den 30. april 2019

L 210 Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love.

Læs lovforslaget

Fremsat den 27. marts 2019

1. behandlet den 5. april 2019

2. behandlet den 25. april 2019

Vedtaget den 30. april 2019

L 209 Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs lovforslaget

Fremsat den 27. marts 2019

1. behandlet den 5. april 2019

2. behandlet den 25. april 2019

Vedtaget den 30. april 2019

L 196 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 13. marts 2019

1. behandlet den 5. april 2019

2. behandlet den 25. april 2019

Vedtaget den 30. april 2019

L 181 Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 27. februar 2019

1. behandlet den 14. marts 2019

2. behandlet den 23. april 2019

Vedtaget den 25. april 2019

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser).

Læs lovforslaget

Fremsat den 27. februar 2019

1. behandlet den 14. marts 2019

2. behandlet den 23. april 2019

Vedtaget den 25. april 2019

L 144 Forslag til lov om skattefri seniorpræmie.

Læs lovforslaget

Fremsat den 30. januar 2019

1. behandlet den 5. februar 2019

2. behandlet den 26. marts 2019

Vedtaget den 28. marts 2019

L 143 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love.
(Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).

Læs lovforslaget

Fremsat den 30. januar 2019

1. behandlet den 5. februar 2019

2. behandlet den 26. marts 2019

Vedtaget den 28. marts 2019

L 135 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst).

Læs lovforslaget

Fremsat den 20. december 2018

1. behandlet den 15. januar 2019

2. behandlet den 29. januar 2019

Vedtaget den 31. januar 2019

L 93 Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane).

Læs lovforslaget

Fremsat den 13. november 2018

1. behandlet den 16. november 2018

2. behandlet den 18. december 2018

Vedtaget den 20. december 2018

L 92 Forslag til lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver. (Ekstraordinære hædersgaver). 

Læs lovforslaget

Fremsat den 13. november 2018

1. behandlet den 16. november 2018

2. behandlet den 11. december 2018

Vedtaget den 13. december 2018

L 87 Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark. (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner).

Læs lovforslaget

Fremsat den 6. november 2018

1. behandlet den 16. november 2018

2. behandlet den 4. december 2018

Vedtaget den 6. december 2018

L 77 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love.
(Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 24. oktober 2018

1. behandlet den 1. november 2018

2. behandlet den 11. december 2018

Vedtaget den 13. december 2018

L 76 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
(Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler som supplerer EURES-forordningen).

Læs lovforslaget

Fremsat den 24. oktober 2018

1. behandlet den 1. november 2018

2. behandlet den 11. december 2018

Vedtaget den 13. december 2018

L 70 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder)

Læs lovforslaget

Fremsat den 10. oktober 2018

1. behandlet den 25. oktober 2018

2. behandlet den 4. december 2018

Vedtaget den 6. december 2018

L 69 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb)

Læs lovforslaget

Fremsat den 10. oktober 2018

1. behandlet den 25. oktober 2018

2. behandlet den 4. december 2018

Vedtaget den 6. december 2018

L 13 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

Læs lovforslaget

 

Fremsat den 3. oktober 2018

1. behandlet den 23. oktober 2018

2. behandlet den 18. december 2018

Vedtaget den 20. december 2018

L 12 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse for opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 3. oktober 2018

1. behandlet den 23. oktober 2018

2. behandlet den 4. december 2018

Vedtaget den 6. december 2018

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 3. oktober 2018

1. behandlet den 23. oktober 2018

2. behandles den 29. januar 2019

Vedtaget den 31. januar 2019

L 10 Forslag til lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger).

Læs lovforslaget

Fremsat den 3. oktober 2018

1. behandlet den 23. oktober 2018

2. behandlet den 4. december 2018

Vedtaget den 6. december 2018