Spring over hovedmenu

Gældende love og regler

Hovedlovene på Beskæftigelsesministeriets område har vi her delt ind i flere emner.

""

Arbejdsmiljø & arbejdsskader

Lovene på arbejdsmiljø- og arbejdskadeområdet omhandler blandt andet virksomheders arbejdsmiljø, arbejdsskadesikring og Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Find lovene
""

Arbejdsret

På det arbejdsretlige område finder du blandt andet love, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager, individuelt og kollektivt.

Find lovene
""

Beskæftigelsesindsatsen

Lovene om aktiv beskæftigelsesindsats og aktiv socialpolitik omhandler forskellige indsatser til at få ledige på dagpenge og kontanthjælp i beskæftigelse.

Find lovene
""

Ydelser

Her kan du finde lovene om en række offentlige forsørgelsesydelser, der kan gives som en form for hjælp eller støtte til de implicerede borgere.

Find lovene