Spring over hovedmenu

Departementet

Beskæftigelsesministeriets departement består af et Minister- og Ledelsessekretariat og fire centre. Derudover er der fire tværgående afdelingschefer.

 

Afdelingschefer i Departementet

Troels Blicher Danielsen
Afdelingschef i Center for Analyse og International
72 20 52 50
tbd@bm.dk


Jens Erik Zebis
Afdelingschef i Center for Arbejdsmarkedspolitik
72 20 50 50
jez@bm.dk


Sidsel Nordengaard
Afdelingschef i Center for Arbejdsliv
72 20 51 03
snr@bm.dk


Sine Frederiksen
Afdelingschef i Koncerncenter
72 20 51 00
sif@bm.dk

Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet (MLS) varetager betjeningen af ministeren og departementschefen. MLS styrer sager til og fra departementschefen og ministeren, formidler information mellem henholdsvis departementschefen og ministeren og departementet, koordinerer lovarbejdet i forhold til Folketinget. MLS har desuden ansvaret for det daglige pressearbejde, herunder at håndtere henvendelser fra journalister.


Jens Jacob Lerche Pedersen
Pressechef
72 20 50 21
jjl@bm.dk

Center for Arbejdsmarkedspolitik

Center for Arbejdsmarkedspolitik (CAP) har ansvar for at udvikle og styre det arbejdsmarkedspolitiske område.

Det drejer sig om alle forsørgelsesydelser for personer i den arbejdsdygtige alder og den aktive beskæftigelsesindsats, de personer tilbydes. CAP har tæt kontakt med arbejdsmarkedets parter og har dermed den danske arbejdsmarkedsmodel tæt på.

CAP udvikler og forbereder beslutningsgrundlaget, når arbejdsmarkedspolitikken skal reformeres og justeres, og varetager den daglige styring, koordination og kvalitetssikring af ministersager på det arbejdsmarkedspolitiske område.


Pernille Harden
Kontorchef
72 20 51 85
per@bm.dk

Bent Nielsen
Kontorchef
72 20 51 47
bent@bm.dk

Center for Analyse og International

Center for Analyse og International (CAI) varetager den internationale del af arbejdet på beskæftigelsesområdet, analysearbejde og strukturvurderinger af politiske initiativer

Analyseenheden styrer og koordinerer arbejdet med analyser, administrerer Beskæftigelsesministeriets forskningspulje, laver statistiske og økonometriske analyser til brug for politikudvikling og er ansvarlige for beregninger af adfærdseffekter og strukturelle konsekvensberegninger af påtænkte regelændringer.

Internationalt område koordinerer alle EU-spørgsmål på Beskæftigelsesministeriets område, varetager opgaver i forbindelse med FN’s Internationale Arbejdsorganisation, ILO, er ansvarlige for ministeriets del i det nordiske samarbejde i regi af Nordisk Ministerråd, varetager arbejdet med Socialpagten og står for at sikre, at artiklerne i Det europæiske kodeks om social sikring bliver overholdt.


Ida Hannibal
Kontorchef
72 20 51 10
iha@bm.dk

Lasse Bank
Kontorchef
72 20 51 30
lba@bm.dk

Center for Arbejdsliv

Center for Arbejdsliv (CAL) har ansvar for politikudvikling, udarbejdelse og kommunikation af større politiske udspil og reformer om blandt andet arbejdsmiljø, arbejdsret, arbejdsskader, pension og barsel. CAL har tæt kontakt med arbejdsmarkedets parter og har dermed den danske arbejdsmarkedsmodel tæt på. CAL udvikler og forbereder beslutningsgrundlaget, når politikken på centerets område skal reformeres og justeres, og varetager den daglige styring, koordination og kvalitetssikring af ministersager på området.


Randi Frydensberg Hede
Kontorchef
72 20 50 36
rfh@bm.dk

Eva Jensen
Kontorchef
72 20 50 84
evje@bm.dk

Koncerncenter

Koncerncentret varetager opgaver inden for koncernøkonomi, koncernstyring, HR, digitalisering, kommunikation, sagsstyring og service og betjener departementschefen i den administrative ledelse af ministeriet inden for de områder.

Koncern-HR varetager alle løn- og personaleadministrative opgaver i Beskæftigelsesministeriet. HR har koncernansvaret for, at styrelsernes dispositioner på HR-området er i overensstemmelse med gældende regler og Finansministeriets retningslinjer. Koncern-HR varetager blandt andet opgaver inden for jura, rekruttering, organisationsudvikling, kompetenceudvikling og personaleadministrative opgaver vedrørende løn, refusioner og tidsregistrering.

Koncernstyring (KST) varetager den overordnede styring og tilsynet med koncernen, har det overordnede ansvar for effektivisering på ministerområdet og er Rigsrevisionens indgang til Beskæftigelsesministeriet. KST styrer, udvikler og koordinerer ministeriets arbejde med mål- og resultatstyring, står for tilsynet med styrelsernes drift, udbud og indkøb samt styrer og koordinerer arbejdet med regnskab, controlling og aktivitets- og ressourcestyring.

Koncernøkonomi (KØ) udarbejder ministeriets bidrag til finansloven, koordinerer finanslovsforhandlingerne, håndterer budgetsager og opfølgning på udgifter under ministeriets bevillinger, anviser finansiering til nye initiativer, beregner økonomiske konsekvenser af nye tiltag og koordinerer satspuljeforhandlingerne.

Digitalisering og Kommunikation (DIKO) har det overordnede ansvar for udvikling af og tilsyn med ministeriets arbejde med digitalisering og it-sikkerhed. DIKO varetager desuden opgaver med koncernfælles it-systemer, samt intern kommunikation, herunder drift af intranettet. Sagsstyring og intern service er også en del af DIKO.


Stine Sørensen
Kontorchef Koncernstyring
72 20 52 21
ssl@bm.dk

Rikke Perlman
HR-chef
72 20 51 74
rpe@bm.dk

Lars Engelbrecht Jensen
Kontorchef Koncernøkonomi
72 20 52 74
lej@bm.dk

Mette Øhrberg
Kontorchef Digitalisering og Kommunikation
72 20 50 22
moh@bm.dk

Peter Vestergaard
Servicechef
72 20 52 05
prv@bm.dk

Helle Randholm
HR-souschef (Administration)
72 20 52 37
her@bm.dk

Koncernfælles databeskyttelsesrådgiver - DPO

I Beskæftigelsesministeriet har vi en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 5091 7768 tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16.

Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.


Christina Rune
Databeskyttelsesrådgiver
dpo@bm.dk
50 91 77 68