Spring over hovedmenu

Departementet

Beskæftigelsesministeriets departement består af et Minister- og Ledelsessekretariat og fire centre. Derudover er der fire tværgående afdelingschefer.

 

Departementschef Søren Kryhlmand

Sarah Marie Lund
Departementschefsekretær
sml@bm.dk
72 20 50 10

Afdelingschefer i Departementet

Jens Erik Zebis
Afdelingschef i Center for Arbejdsmarkedspolitik
72 20 50 50
jez@bm.dk


Sidsel Nordengaard
Afdelingschef i Center for Arbejdsliv
72 20 51 03
snr@bm.dk


Vibe Westh
Afdelingschef i Center for Analyse, Data og International
40 98 49 15
vwe@bm.dk

Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet (MLS) betjener ministeren og departementschefen. MLS styrer sager til og fra ministeren og departementschefen, formidler information mellem departementschefen henholdsvis ministeren og departementet, koordinerer lovarbejdet i forhold til Folketinget. MLS har desuden ansvaret for det daglige pressearbejde, herunder at håndtere henvendelser fra journalister.


Pernille Harden
Kontorchef
72 20 51 85
per@bm.dk

Jens Jacob Lerche Pedersen
Pressechef
72 20 50 21
jjl@bm.dk

Center for Arbejdsmarkedspolitik

Center for Arbejdsmarkedspolitik (CAP) understøtter ministeren på det arbejdsmarkedspolitiske område. Det drejer sig om alle forsørgelsesydelser for personer i den arbejdsdygtige alder og den aktive beskæftigelsesindsats, som personerne får.


Pernille Harden
Kontorchef
72 20 51 85
per@bm.dk

Bent Nielsen
Kontorchef
72 20 51 47
bent@bm.dk

Center for Analyse, Data og International

Center for Analyse, Data og International (CADI) understøtter ministeren med den internationale del af arbejdet på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig bl.a. om EU-spørgsmål på Beskæftigelsesministeriets område, FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Nordisk Ministerråd. Herudover udarbejder centeret analyser og strukturvurderinger af politiske initiativer, og sætter den strategiske retning på dataområdet.


Ida Hannibal
Kontorchef
72 20 51 10
iha@bm.dk

Lasse Bank
Kontorchef
72 20 51 30
lba@bm.dk

Center for Arbejdsliv

Center for Arbejdsliv (CAL) understøtter ministeren på arbejdsmiljøområdet og det arbejdsretlige område. Det drejer sig om opgaver vedr. arbejdsmiljø, arbejdsskader, social dumping, overenskomstsystemet, ansættelsesret, ligestilling, forskelsbehandling og barsel.


Winnie Poder Bjerregaard
Konstitueret kontorchef
20 21 93 65
wpb@bm.dk

Eva Jensen
Kontorchef
72 20 50 84
evje@bm.dk

Enheden for Pension og Seniorer

Enheden for Pension og Seniorer er en tværgående enhed under Økonomi og Koncern og Center for Analyse, Data og International. Enheden understøtter ministeren på pension- og seniorområdet. Det drejer sig om opgaver vedrørende folkepension, efterløn og seniorer, hvor enheden har ansvaret for at udarbejde beslutningsgrundlag, analyser og konsekvensberegninger samt bidrag til finanslov.


Lasse Bank
Kontorchef
72 20 51 30
lba@bm.dk

Økonomi og Koncern

Økonomi og Koncern (ØK) understøtter ministeren og departementschefen med beregninger af økonomiske konsekvenser af nye tiltag på arbejdsmiljøområdet og det arbejdsmarkedspolitiske områder, varetager ministeriets bidrag til finansloven og koordinerer- finanslovsforhandlingerne. Endvidere styring og tilsyn med enhederne, alle opgaver inden for HR på ministerområdet, digitalisering, koncernfælles it-systemer, it-sikkerhed, kommunikation, sagsstyring og service.


Stine Sørensen
Kontorchef Koncernstyring
72 20 52 21
ssl@bm.dk

Anne Pontoppidan Sørensen
Kontorchef
72 20 51 15
aps@bm.dk

Rikke Perlman
HR-chef
72 20 51 74
rpe@bm.dk

Mette Øhrberg
Kontorchef Digitalisering og Kommunikation
72 20 50 22
moh@bm.dk

Aske Gade Jeppesen
Kontorchef Kontor for Økonomi
72 20 51 11
agj@bm.dk

Peter Vestergaard
Servicechef
72 20 52 05
prv@bm.dk

Koncernfælles databeskyttelsesrådgiver - DPO

I Beskæftigelsesministeriet har vi en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 50 91 77 68 tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16.

Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.


Christina Rune
Databeskyttelsesrådgiver
dpo@bm.dk
50 91 77 68