Spring over hovedmenu

Departementet

Beskæftigelsesministeriets departement består af et Minister- og Ledelsessekretariat og fire centre. Derudover er der fire tværgående afdelingschefer.

Departementschef Søren Kryhlmand

Kristoffer Tychsen
Departementschefsekretær
krt@bm.dk
72 20 50 10

Afdelingschefer i Departementet

Jens Erik Zebis
Afdelingschef i Økonomi og Koncern
72 20 50 50
jez@bm.dk


Peter Thorgaard 
Afdelingschef i Center for Arbejdsmarkedspolitik
29 46 42 39
pth@bm.dk


Vibe Westh
Afdelingschef i Center for Arbejdsliv
40 98 49 15
vwe@bm.dk


 

Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet (MLS) betjener ministeren og departementschefen. MLS styrer sager til og fra ministeren og departementschefen, formidler information mellem departementschefen henholdsvis ministeren og departementet, koordinerer lovarbejdet i forhold til Folketinget. MLS har desuden ansvaret for det daglige pressearbejde, herunder at håndtere henvendelser fra journalister.


Marie Louise Fischer
Kontorchef
21 70 47 83
mlf@bm.dk

Mads Damgård Hersbøll
Presse- og kommunikationschef
21 55 88 28
mdh@bm.dk

Center for Analyse, Pension og International

Center for Analyse, Pension og International (CAPI) understøtter ministeren med den internationale del af arbejdet på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig bl.a. om EU-spørgsmål på Beskæftigelsesministeriets område, FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Nordisk Ministerråd. Herudover udarbejder centeret analyser og strukturvurderinger af politiske initiativer, og sætter den strategiske retning på dataområdet. Endelig understøtter centret ministeren på pensions- og seniorområdet med bl.a. beslutningsgrundlag, analyser mv.


Lasse Bank
Kontorchef
72 20 51 30
lba@bm.dk

Annett Melgaard Skov
Kontorchef
72 20 51 35
amsk@bm.dk

Center for Arbejdsliv

Center for Arbejdsliv (CAL) understøtter ministeren på arbejdsmiljøområdet og det arbejdsretlige område. Det drejer sig om opgaver vedr. arbejdsmiljø, arbejdsskader, social dumping, overenskomstsystemet, ansættelsesret, ligestilling på arbejdsmarkedet, antidiskrimination, forskelsbehandling og barsel.


Tine Skovgaard Lund
Konstitueret kontorchef
20 59 17 39
tlu@bm.dk

Eva Jensen
Kontorchef
72 20 50 84
evje@bm.dk

Ligestillingsafdelingen (LIGE)

Ligestillingsafdelingen understøtter og koordinerer regeringens politik i forhold til ligestilling mellem kvinder og mænd. Det drejer sig bl.a. om opgaver i forhold til ligestillingsloven, der regulerer ligestilling mellem kønnene samt Danmarks internationale ligestillingsarbejde, ligesom afdelingen understøtter ministerens koordinerende funktion for LGBTI-området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede).


Mette Kaae Hansen
Afdelingschef
22 28 71 10
mehans@bm.dk

Center for Arbejdsmarkedspolitik

Center for Arbejdsmarkedspolitik (CAP) understøtter ministeren på det arbejdsmarkedspolitiske område. Det drejer sig om alle forsørgelsesydelser for personer i den arbejdsdygtige alder og den aktive beskæftigelsesindsats, som personerne får.


Bent Nielsen
Kontorchef
72 20 51 47
bent@bm.dk

Sofie Rømer
Kontorchef
72 20 50 07
sor@bm.dk

Økonomi og Koncern

Økonomi og Koncern (ØK) understøtter ministeren og departementschefen med beregninger af økonomiske konsekvenser af nye tiltag på arbejdsmiljøområdet, det arbejdsmarkedspolitiske område og vedr. seniorer samt på pensionsområdet. ØK varetager ministeriets bidrag til finansloven og koordinerer- finanslovsforhandlingerne. ØK er endvidere ansvarlig for styring og tilsyn med enhederne, alle opgaver inden for HR på ministerområdet, digitalisering, koncernfælles it-systemer, it-sikkerhed, kommunikation, sagsstyring og service.


Aske Gade Jeppesen
Kontorchef Kontor for Økonomi
72 20 51 11
agj@bm.dk

Christian Solgaard
Konstitueret kontorchef
20 51 01 44
chs@bm.dk

Mette Øhrberg
Kontorchef Digitalisering og Kommunikation
72 20 50 22
moh@bm.dk

Peter Vestergaard
Servicechef
72 20 52 05
prv@bm.dk

Rikke Perlman
HR-chef
72 20 51 74
rpe@bm.dk

Stine Sørensen
Kontorchef Koncernstyring
72 20 52 21
ssl@bm.dk

Koncernfælles databeskyttelsesrådgiver - DPO

I Beskæftigelsesministeriet har vi en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 50 91 77 68 tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16.

Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.


Mai Overgaard Lybek
Databeskyttelsesrådgiver
dpo@bm.dk
50 91 77 68