Spring over hovedmenu

Lovforslag 2019/2020

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2019/2020.

Lovforslag Status

L 19
Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie

(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandling planlagt til den 24. oktober 2019

L 18
Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven.

(Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandling planlagt til den 19. november 2019