Spring over hovedmenu

Lovforslag 2019/2020

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2019/2020.

Lovforslag

Status

L 214

Forslag til lov om ændring af barselsloven

(Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 22. september 2020

1. behandlet den 24. september 2020

2. behandlet den 29. september 2020

Vedtaget den 29. september 2020

L 213

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

(Midlertidig dagpengeret, højere dagpengemaksimum, beregning på grundlag af ikke-medlemsperioder, suspension af dagpengeforbrug og bedre uddannelsesmuligheder til personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning samt fast arbejdsgiverbidrag m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 4. september 2020

1. behandlet den 7. september 2020

2. behandlet den 10. september 2020

Vedtaget den 10. september 2020

L 212

Forslag til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 4. september 2020

1. behandlet den 7. september 2020

2. behandlet den 10. september 2020

Vedtaget den 10. september 2020

L 211

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

(Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 31. august 2020

1. behandlet den 7. september 2020

2. behandlet den 10. september 2020

Vedtaget den 10. september 2020

L 208

Forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 11. august 2020

1. behandlet den 12. august 2020

2. behandlet den 17. august 2020

Vedtaget den 17. august 2020

L 207

Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

(Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 11. august 2020

1. behandlet den 12. august 2020

2. behandlet den 17. august 2020

Vedtaget den 17. august 2020

L 205

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love, og lov om en rejsegarantifond.

(Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til fagene Digital opgaveløsning og Engelsk og bemyndigelsesbestemmelse til Rejsegarantifonden).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 22. juni 2020

1. behandlet den 23. juni 2020

2. behandlet den 25. juni 2020

Vedtaget den 25. juni 2020

L 204

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Ekstraordinært løft for ledige med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2020-2021)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 22. juni 2020

1. behandlet den 23. juni 2020

2. behandlet den 25. juni 2020

Vedtaget den 25. juni 2020

L 203

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge.

(Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 18. juni 2020

1. behandlet den 19. juni 2020

2. behandlet den 25. juni 2020

Vedtaget den 25. juni 2020

L 202

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik.

(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 18. juni 2020

1. behandlet den 19. juni 2020

2. behandlet den 25. juni 2020

Vedtaget den 25. juni 2020

L 201

Forslag til lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 16. juni 2020

1. behandlet den 18. juni 2020

2. behandlet den 25. juni 2020

Vedtaget den 25. juni 2020

L 195

Forslag til lov om ændring af lov om en skattefri seniorpræmie.

(Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet som følge af covid-19).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. maj 2020

1. behandlet den 4. juni 2020

2. behandlet den 23. juni 2020

Vedtaget den 25. juni 2020

L 190

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

(Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat 19. maj 2020

1. behandlet den 19. maj 2020

2. behandlet den 20. maj 2020

Vedtaget den 20. maj 2020

 

L 185

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

(Fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 29. april 2020

1. behandlet den 7. maj 2020

2. behandlet den 4. juni 2020

Vedtaget den 9. juni 2020

L 184

Forslag til lov om Seniorpensionsenheden

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 29. april 2020

1. behandlet den 7. maj 2020

2. behandlet den 4. juni 2020

Vedtaget den 9. juni 2020

L 169

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Forlængelse af 12-måneders-perioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 14. april 2020

1. behandlet den 16. april 2020

2. behandlet den 21. april 2020

Vedtaget den 21. april 2020

L 161

Forslag til lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 31. marts 2020

1. behandlet den 31. marts 2020

2. behandlet den 2. april 2020

Vedtaget den 2. april 2020

L 143

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

(Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 24. marts 2020

1. behandlet den 24. marts 2020

2. behandlet den 26. marts 2020

Vedtaget den 26. marts 2020 

L 142

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Perioder der ses bort fra ved forbrug af dagpenge m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 24. marts 2020

1. behandlet den 24. marts 2020

2. behandlet den 26. marts 2020

Vedtaget den 26. marts 2020 

L 141

Forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. marts 2020

1. behandlet den 19. marts 2020

2. behandlet den 24. marts 2020

Vedtaget den 24. marts 2020

L 136

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

(Justering af retten til ferie med ledighedsydelse, justering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 17. marts 2020

1. behandlet den 16. april 2020

2. behandlet den 21. april 2020

Vedtaget den 21. april 2020

L 135

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

(Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. marts 2020

1. behandlet den 13. marts 2020

2. behandlet den 17. marts 2020

Vedtaget den 17. marts 2020

L 85

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside 


Fremsat den 17. december 2019

1. behandlet den 7. januar 2020

2. behandlet den 21. januar 2020

Vedtaget den 23. januar 2020

L 67

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love

(Indførelse af seniorpension)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. november 2019

1. behandlet den 5. december 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 66

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

(Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. november 2019

1. behandlet den 28. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 65

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

(Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. november 2019

1. behandlet den 28. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 54

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

(Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. samt konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandlet den 27. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 53

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandlet den 28. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 52

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

(En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandlet den 27. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 45

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. november 2019

1. behandlet den 19. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 19

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie

(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandlet den 24. oktober 2019

Vedtaget den 5. november 2019

L 18

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven

(Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandlet den 19. november 2019

Vedtaget den 21. november 2019