Spring over hovedmenu

Aftale om satspulje for 2011 på plads

Svage grupper, handicappede, sindslidende førtidspensionister og arbejdsmiljø bliver tilgodeset med 97,3 millioner kroner de næste fire år. Det er resultatet af forhandlingerne om satspuljen for 2011 på Beskæftigelsesministeriets område. Desuden er der afsat 20 millioner kroner til fremskudte jobcentre i ghettoområderne som led i regeringens ghettostrategi.

Svage grupper, handicappede, sindslidende førtidspensionister og arbejdsmiljø bliver tilgodeset med 97,3 millioner kroner de næste fire år. Det er resultatet af forhandlingerne om satspuljen for 2011 på Beskæftigelsesministeriets område. Desuden er der afsat 20 millioner kroner til fremskudte jobcentre i ghettoområderne som led i regeringens ghettostrategi.

På beskæftigelsesministeriets område er der blandt andet aftalt at afsætte 18,5 millioner kroner til projektet ’Indsats i Udkanten’, der skal hjælpe med at aktivere ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet i de geografiske udkantsområder. Der bliver også afsat 9,5 millioner kroner til projektet Shaqo, der hjælper somaliske kvinder med at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Desuden afsættes der 10 millioner til projektet ’Vold som Udtryksform’, der forebygger vold mod sagsbehandlere i regioner og kommuner.

Læs aftalen (PDF)
Læs den samlede aftale på Finansministeriets hjemmeside