Spring over hovedmenu
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard modtog torsdag den 21. november 2019 Seniortænketankens 20 anbefalinger, der skal hjælpe med at udnytte potentiale af flere seniorer i job.

Tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv

Seniortænketanken har i november 2019 givet regeringen 20 anbefalinger, der skal give bedre muligheder og vilkår for et langt seniorarbejdsliv.

I maj 2018 blev der nedsat en Seniortænketank som led i udmøntningen af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik.

Seniortænketanken har bestået af formand Harald Børsting og 16 medlemmer: Otte sagkyndige og otte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Seniortænketanken har undersøgt, hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fastholdes på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes.  

De 20 anbefalinger udspringer af analyser og forskning på området samt besøg på virksomheder, der arbejder med at holde på deres seniorer.  

Medlemmer

Formanden for tænketanken er den tidligere LO-formand, Harald Børsting. Tænketanken består desuden af otte sagkyndige og otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Sagkyndige

 • Torben Poulsen, formand Danske A-kasser
 • Ole Wehlast, forbundsformand Fødevareforbundet NNF
 • Mickael Bech, professor i ledelse i sundhedsvæsenet ved Aarhus Universitet
 • Bjarne Hastrup, administrerende direktør, Ældre Sagen
 • Per K. Larsen, landsformand, Danske Seniorer
 • Louise Gade, direktør VIA Efter- og videreuddannelse
 • Bert Van Malkenhorst, landskoordinator, Senior Erhverv
 • Allan Polack, administrerende direktør for PFA Pension

Arbejdsmarkedets parter

 • Morten Skov Christiansen, næstformand, FH
 • Tina Christensen, næstformand, 3F
 • Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør, DA
 • Erik E. Simonsen, underdirektør, DA
 • Bente Sorgenfrey, næstformand, FH
 • Camilla Gregersen, formand Dansk Magisterforening, Akademikerne
 • Henrik Bach Mortensen, direktør, Lederne
 • Laila Kildesgaard, direktør, KL

Seniortænketankens 20 anbefalinger

 • Der etableres et partnerskab mellem regeringen og de centrale aktører på området, som samarbejder om, at beskæftigelsen for seniorer fortsat stiger
 • Aftaleparterne skal fremme lokale løsninger på arbejdspladserne
 • Lokalaftaler og seniorpraksis skal udnytte de lokale muligheder for bedre fastholdelse af seniorer på arbejdspladserne
 • Arbejdspladserne skal tænke i nye måder at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen
 • Ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen
 • Kompetenceafklaring og opkvalificering i AMU skal udvikles og målrettes jobfunktioner
 • Der gennemføres pilotforsøg om arbejdsmiljøvejledning
 • Seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling
 • Jobcentre skal have bedre mulighed for at give seniorer med særlige behov bevis på deres kompetencer og tilbud om opkvalificering
 • Seniorer langt fra arbejdsmarkedet skal have en virksomhedsrettet indsats
 • Seniorer over folkepensionsalderen skal have bedre hjælp med jobsøgning
 • En arbejdsgruppe skal se på paradoksledighed blandt seniorer
 • De regionale arbejdsmarkedsråd skal følge seniorernes beskæftigelsessituation
 • Beskæftigelsesindsatsen for seniorer skal i højere grad understøttes af data og målinger af målgruppen
 • Jobmatch mellem ledige seniorer og virksomheder bør forbedres
 • Pensionsinfo.dk udbygges, så den enkelte bedre kan se de økonomiske gevinster ved at arbejde længere
 • Der bør udvikles mere målrettet information om at udskyde tilbagetrækning
 • Pensionsselskaberne skal rådgive om muligheder for at arbejde længere
 • Pensionsselskaberne bør tilbyde mere fleksible muligheder for delpension og evt. tilbagevenden
 • En kommission skal se på forenkling af reglerne i pensionssystemet