Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificeringsudspil

Regeringen vil i et nyt politisk udspil sætte 100 millioner kroner af til at opkvalificere ufaglærte og sikre faglært arbejdskraft til virksomheder.

Regeringen vil have en ny kurs for reformpolitikken, hvor der er langt større fokus på, at danskerne har de nødvendige kvalifikationer. Det er baggrunden for regeringens opkvalificeringsudspil, der blev offentliggjort mandag den 30. september 2019.

Udspillet indeholder fire forslag, hvor tre af forslagene handler om at forbedre mulighederne for, at ufaglærte kan blive opkvalificeret. Udspillet indeholder derudover et forslag, der skal hjælpe virksomheder med at rekruttere faglært arbejdskraft fra Europa.

Der lægges op til, at der afsættes 90 millioner kroner til at forbedre mulighederne for opkvalificering:

  • 30 millioner kroner afsættes til at udvide jobrotationsordningen, så en ufaglært i fx hjemmeplejen kan uddanne sig til social- og sundhedshjælper. Imens medarbejderen tager uddannelsen, ansættes der en ledig som vikar i stillingen.
  • 30 millioner kroner afsættes til, at ledige kan gennemføre grundforløbet på erhvervsuddannelsen, mens de fortsat modtager dagpenge eller kontanthjælp. På den måde kan de komme i gang med en faglært uddannelse, som de så kan færdiggøre via fx voksenlærlingeordningen.
  • 30 millioner kroner afsættes til, at kontanthjælpsmodtagere får bedre muligheder for at tage korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er gode muligheder for at komme i job efterfølgende.

Regeringen vil derudover afsætte ni millioner kroner til, at fagforeninger og a-kasser kan hjælpe med rekruttering af europæisk arbejdskraft på ordnede vilkår.

Pengene til udspillet kommer fra ubrugte midler fra to uddannelsespuljer, der udspringer af beskæftigelsesreformen.