Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu
Aftalen skal blandt andet sikre, at børn i Danmark har mulighed for at være en aktiv del af fælleskabet uanset baggrund og forældrenes situation.

Aftale: Nyt midlertidigt børnetilskud til fattige familier

Ny aftale sikrer, at op mod 14.300 fattige familier får et ekstra børnetilskud hver måned. Børnetilskuddet skal på kort sigt være med til at afhjælpe problemerne med børnefattigdom. Næste skridt er at nedsætte en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til nye regler, der både tager hensyn til børnefamilier og sikrer, at der er en økonomisk gevinst ved at arbejde.

Der er et midlertidigt skattefrit tilskud på vej til børnefamilier, som har haft svært ved at kunne få økonomien til at hænge sammen på grund af lave ydelser og kontanthjælpsloftet. Det har regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre aftalt den 3. september 2019. Det forventes, at cirka 27.900 børn vil få glæde af tilskuddet.

Partierne har afsat en kvart milliard kroner om året til børnefamilierne, som vil få udbetalt pengene med tilbagevirkende kraft fra august.

Det månedlige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kr. pr. barn af enlige pr. måned og 550 kr. pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt uafhængigt af antallet af børn. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.

Det midlertidige børnetilskud er skruet sammen på en måde, så man ikke kan få mere i ydelse, end man kunne før kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen blev indført.

Lovforslaget fremsat

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 6. november 2019 fremsat et lovforslag, der udmønter aftalen.

Lovforslaget ventes 1. behandlet i Folketinget den 19. november 2019, og det forventes, at det nye midlertidige børnetilskud træder i kraft 1. januar 2020 med virkning fra 1. august 2019.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside