Spring over hovedmenu

Flere mennesker med handicap skal i job

11 initiativer til i alt 128,4 mio. kr. skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse i perioden 2019-2022.

Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Alligevel er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job, og der florerer fortsat mange fordomme om, hvad personer med handicap kan bidrage med.

Derfor blev satspuljepartierne i efteråret 2018 enige om at afsætte 128,4 mio. kr. til at hjælpe mennesker med handicap i beskæftigelse. Et af initiativerne er en tilbagevendende jobuge for virksomheder og personer med handicap, hvor gode erfaringer med at ansætte mennesker med handicap sættes i fokus.

Tilbagevendende jobuge i uge 49

En landsdækkende indsats over de kommende tre år skal hjælpe flere mennesker med handicap i arbejde.

Indsatsen hedder ”Med eller uden handicap - Danmark har brug for dygtige mennesker”. 

Indsatsen består blandt andet af en række lokale og regionale aktiviteter i en tilbagevendende Jobuge i uge 49 i årene 2019, 2020 og 2021, samt årlige landsdækkende jobkonferencer og kampagneaktiviteter.

 

Læs mere om indsatsen på kampagnens hjemmeside Læs beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards debatindlæg om indsatsen

11 initiativer til 128,4 millioner kroner

Satspuljepartierne blev i efteråret 2018 enige om at afsætte 128,4 mio. kr. over en fireårig periode til at hjælpe flere mennesker med handicap i beskæftigelse. 

De 11 initiativer er:

 1. Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap
 2. Ramme til handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet
 3. Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job
 4. Smidigere overgange mellem sektorer
 5. Kompetencekort til at synligøre kompetencer og støttemuligheder
 6. Job-uge for virksomheder og personer med handicap
 7. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene
 8. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne
 9. Flere ASF-klasser på landsplan
 10. Bedre viden om handicapområdet
 11. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse
Læs aftalen (PDF)