Spring over hovedmenu

Benchmarking: Sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have på sygedagpengeområdet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på sygedagpengeområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på sygedagpengeområdet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 2020

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
(mio. kr.)
1. Vallensbæk 0,4 pct. point 40 personer - 3,0
2. Rødovre 0,4 pct. point 90 personer - 7,4
3. Norddjurs 0,3 pct. point 80 personer - 6,1
4. Gladsaxe 0,3 pct. point 150 personer - 11,9
5. Hørsholm 0,3 pct. point 40 personer - 3,3
6. Mariagerfjord 0,3 pct. point 70 personer - 5,0
7. Hedensted 0,2 pct. point 70 personer - 4,8
8. Fanø 0,2 pct. point 0 personer - 0,3
9. Herning 0,2 pct. point 110 personer - 9,0
10. Nyborg 0,2 pct. point 40 personer - 2,9

Eksempel:
Rødovre er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Rødovre er dermed den kommune, der klarer sig 2. bedst. Rødovre har 0,4 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 90 personer færre end forventet. Fordi Rødovre klarer sig bedre end forventet, har de sparet 7,4 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)