Spring over hovedmenu

Benchmarking: Antal offentligt forsørgede

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange offentligt forsørgede den enkelte kommune kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Personer på offentlig forsørgelse omfatter personer, der modtager ydelser indenfor dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

Dagpengeområdet består af dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Sygedagpengeområdet består af sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Kontanthjælpsområdet består af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2020

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
(mio. kr.)
1. Gladsaxe 1,3 pct. point 570 personer - 39,4
2. Fredensborg 0,8 pct. point 190 personer - 12,3
3. Frederiksberg 0,7 pct. point 520 personer - 38,2
4. Nyborg 0,7 pct. point 130 personer - 7,5
5. Ballerup 0,7 pct. point 180 personer - 12,8
6. Herlev 0,6 pct. point 110 personer - 5,5
7. Furesø 0,6 pct. point 130 personer -8,1
8. Ringsted 0,6 pct. point 110 personer - 7,2
9. Middelfart 0,5 pct. point 100 personer - 5,8
10. Vallensbæk 0,4 pct. point 40 personer - 3,0

Eksempel:
Frederiksberg er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Frederiksberg er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Frederiksberg har 0,7 procentpoint færre på offentligt forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 520 personer færre end forventet. Fordi Frederiksberg klarer sig bedre end forventet, har de sparet 38,2 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)