Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking: Kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange personer den enkelte kommune kan forventes at have i kontanthjælpssystemet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig på kontanthjælpsområdet.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering end forventet ud fra deres rammevilkår.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer i kontanthjælpssystemet end forventet.

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 2017

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
1. Ballerup 1,0 pct. point 290 personer - 21,7 mio. kr.
2. Nyborg 0,9 pct. point 190 personer - 13,4 mio. kr.
3. Greve 0,8 pct. point 240 personer

- 17,0 mio. kr.

4. Frederiksberg 0,7 pct. point 500 personer - 38,4 mio. kr.
5. Ishøj 0,7 pct. point 100 personer - 7,7 mio. kr.
6. Læsø 0,6 pct. point 0 personer - 0,5 mio. kr.
7. Herlev 0,6 pct. point 110 personer - 8,1 mio. kr.
8. Faaborg-Midtfyn 0,6 pct. point 180 personer - 13,3 mio. kr.
9. Gladsaxe 0,6 pct. point 250 personer - 18,5 mio. kr.
10. Jammerbugt 0,5 pct. point 130 personer - 9,0 mio. kr.

Eksempel:
Greve er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Greve er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Greve har 0,8 pct.point færre personer i kontanthjælpssystemet end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 240 færre personer end forventet. Fordi Greve klarer sig bedre end forventet, har de sparet 17 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)

Hvilke kommuner har forbedret sig mest?

Som supplement er der lavet en rangliste over, hvilke kommuner, der har forbedret sig mest på det seneste år. Øverst på ranglisten er de såkaldte højdespringere, som er kommuner med den største forbedring i 2017, sammenlignet med 2016.

Top 10: Rangliste af højdespringere for kontanthjælp, 2017

Plads Kommune Ændring
1. Varde 0,3 pct. point
2. Slagelse 0,3 pct. point
3. Brønderslev 0,3 pct. point
4. Kerteminde 0,3 pct. point
5. Jammerbugt 0,3 pct. point
6. Furesø 0,2 pct. point
7. Fanø 0,2 pct. point
8. Ishøj 0,2 pct. point
9. Solrød 0,2 pct. point
10. Assens 0,2 pct. point

Eksempel:
Varde er placeret som nr. 1 ud af 98 kommuner. Varde er dermed den kommune, der har haft den største forbedring på kontanthjælpsområdet. Varde havde i 2016 samme niveau på kontanthjælp mv. som forventet. I 2017 havde Varde 0,3 pct. point færre personer i kontanthjælpssystemet end forventet, en forbedring på 0,3 pct. point.

Se hele ranglisten (PDF)