Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking: Antal offentligt forsørgede

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange offentligt forsørgede den enkelte kommune kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. Det forventede antal personer sammenlignes derefter med det faktiske antal i kommunen, og forskellen giver en pejling af, hvor godt kommunen klarer sig.

De kommuner, der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Personer på offentlig forsørgelse omfatter personer, der modtager ydelser indenfor dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. 

Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Plads Kommune Forskel i forhold til forventet Potentiale
1. Nyborg 1,1 pct. point 220 personer - 16,3 mio. kr.
2. Frederiksberg 1,1 pct. point 760 personer - 57,3 mio. kr.
3. Gladsaxe 0,9 pct. point 420 personer - 31,1 mio. kr.
4. Hedensted 0,9 pct. point 260 personer - 18,2 mio. kr.
5. Billund 0,8 pct. point 140 personer - 9,4 mio. kr.
6. Kerteminde 0,7 pct. point 110 personer - 8,0 mio .kr.
7. Vallensbæk 0,7 pct. point 60 personer - 5,0 mio. kr.
8. Vejen 0,6 pct. point 170 personer - 11,8 mio. kr.
9. Greve 0,6 pct. point 180 personer - 13,0 mio. kr.
10. Furesø 0,6 pct. point 140 personer - 9,8 mio. kr.

Eksempel:
Gladsaxe er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Gladsaxe er dermed den kommune, der klarer sig 3. bedst. Gladsaxe har 0,9 pct.point færre på offentligt forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 420 personer færre end forventet. Fordi Gladsaxe klarer sig bedre end forventet, har de sparet 31,1 mio. kr. i det kommunale budget.

Se hele ranglisten (PDF)

Hvilke kommuner har forbedret sig mest?

Som supplement er der lavet en rangliste over, hvilke kommuner, der har forbedret sig mest det seneste år. Øverst på ranglisten er de såkaldte højdespringere, som er kommuner med den største forbedring i 2017, sammenlignet med 2016.

Top 10: Rangliste af højdespringere for alle ydelser, 2017

Plads Kommune Forbedring
1. Kerteminde 0,8 pct. point
2. Læsø 0,6 pct. point
3. Ishøj 0,4 pct. point
4. Varde 0,4 pct. point
5. Brønderslev 0,4 pct. point
6. Solrød 0,4 pct. point
7. Slagelse 0,3 pct. point
8. Vejen 0,3 pct. point
9. Sorø 0,3 pct. point
10. Assens 0,2 pct. point

Eksempel:
Varde er placeret som nr. 4 ud af 98 kommuner. Varde er dermed den kommune, der har haft den fjerde største forbedring. Varde havde i 2016 0,2 pct. point flere på offentlig forsørgelse end forventet. I 2017 havde Varde 0,2 pct. point færre på offentlig forsørgelse end forventet, en forbedring på 0,4 pct. point.

Se hele ranglisten (PDF)