Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trepartsaftaler

Du kan her på siden finde de seneste store trepartsaftaler, som er indgået på beskæftigelsesområdet.

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse indgået i oktober 2017
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Medarbejdere og virksomheder får adgang til et stærk, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Den indgåede aftale løber over fire år.

Læs trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (PDF)

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser indgået i august 2016
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Trepartsaftalen skal bidrage til, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, og at eleverne på erhvervsuddannelser har en høj grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.

Læs trepartsaftale om arbejdskraft og praktikpladser (PDF)

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration indgået i marts 2016
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 17. marts 2016 indgået en trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration. 

Med trepartsaftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om rammerne for en bedre integrationsindsats, der kan bane vejen for, at langt flere flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse og nærmere selvforsørgelse.

Læs trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration (PDF)

Læs tillæg til trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration (PDF)

Aftale om at forlænge IGU

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 25. februar 2019 indgået en aftale om at forlænge integrationsgrunduddannelsen (IGU), der skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Læs om forlængelsen af IGU (PDF)