Spring over hovedmenu

Om ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet blev nedsat i 2013 og fik til opgave at komme med forslag til et moderniseret arbejdsskadesystem.

Arbejdsskadesystemets primære opgave er i dag at yde økonomisk erstatning til mennesker, der rammes af en arbejdsskade. Derimod er der ikke meget fokus på at hjælpe den enkelte tilskadekomne tilbage i arbejde. For at ændre på det, blev der i 2013 nedsat et ekspertudvalg, der fik til opgave at komme med konkrete forslag til, hvordan arbejdsskadesystemet kan moderniseres.

Ekspertudvalget fik til opgave at finde svar på fem spørgsmål, så tilskadekomne i højere grad tilskyndes til at komme tilbage i arbejde:

  • Hvordan kan skadelidte tilskyndes til at forbedre og udnytte deres resterhvervsevne så tidligt som muligt, samtidig med at arbejdsskadesystemet understøtter tilbagevenden til arbejdet?

  • Hvordan kan udmåling, beregning og udbetaling af erstatning indrettes, så det styrker incitamenterne for den tilskadekomne til at forbedre og udnytte erhvervsevnen så tidligt som muligt?

  • Hvordan kan arbejdsgiveren få større mulighed for og incitament til at gøre en særlig indsats for at fastholde skadelidte på arbejdspladsen?

  • Hvordan kan der skabes en bedre sammenhæng mellem arbejdsskadeområdet og sociale ydelser?

  • Hvordan udnyttes ressourcerne og tilrettelægges arbejdet af sagsbehandlingen mest effektivt?