Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesindsats

En række indsatser skal give ledige eller udsatte borgere en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. På denne side finder du information om virksomhedsrettede tilbud, om fokus på opkvalificering og uddannelse eller indsatser for syge borgere.

Opkvalificering moderne produktion

Virksomhedsrettede indsatser

Virksomhedsrettede indsatser er de mest effektive redskaber til at få ledige i beskæftigelse. Det kan for eksempel være praktik, job med løntilskud eller jobrotation.

Find information på STAR's hjemmeside

Uddannelser for ledige

Ledige kan komme tættere på arbejdsmarkedet med uddannelse og opkvalificering, og det skal sikre, at virksomheder kan få kvalificeret arbejdskraft.

Find information på STAR's hjemmeside