Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Selvstændige erhvervsdrivende

For selvstændige er der særlige betingelser for deres ret til barselsdagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne om barselsdagpenge. 

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, der vejleder og afgør, om du som selvstændig erhvervsdrivende har ret til barselsdagpenge.

Læs mere om selvstændige på barsel på borger.dk

Pjece for forældre om den fleksible barselsorlov (PDF)