Spring over hovedmenu
""

Barselsorloven: Hvor meget orlov, og hvordan kan den holdes?

Her kan du få et overblik over mulighederne for at få barselsorlov. Både hvor meget mødre, fædre og medmødre kan holde, og hvordan de kan holde den.

Der er i dag mulighed for at holde barselsorlov på mange forskellige måder. Der er en lang række fleksible muligheder - specielt for de forældre, som gerne vil vende tilbage til arbejdet efter for eksempel seks eller otte måneders orlov og gemme resten af orloven, til barnet er blevet lidt ældre. Eller for de forældre, der ønsker at dele orloven eller starte på arbejde på nedsat tid og dermed forlænge orloven. Fleksibiliteten forudsætter i de fleste tilfælde, at der er indgået en aftale med arbejdsgiveren.

Ret til orlov i 52 uger med barselsdagpenge
Alle gravide har ret til fire ugers orlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. I disse i alt 20 uger kan forældrene modtage barselsdagpenge.  

Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Fædre kan godt starte orloven inden for de første 14 uger efter fødslen. 

Orloven kan forlænges med otte uger
Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med otte uger. Forældre i arbejde kan dog også vælge at forlænge orloven med op til 14 uger. Det er ikke muligt at forlænge orloven med at andet antal end otte eller 14 uger.

Hvis orloven bliver forlænget, er det muligt at ansøge kommunen om, at dagpengene bliver sat ned i orlovsperioden, fordi der maksimalt kan udbetales et beløb, der svarer til dagpenge i 32 uger.

Særlige betingelser ved udbetaling af barselsdagpenge
Der er særlige betingelser for udbetaling af barselsdagpenge til forældre i arbejde, selvstændige erhvervsdrivende og studerende.

Love og regler

Barselsloven

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Udgivelser

Pjece for forældre om den fleksible barselsorlov (PDF)

Pjece for virksomheder om den fleksible barselsorlov (PDF)

SFI's rapport om den fleksible barselsorlov, december 2007

Læs vejledningen om rettigheder ved graviditet og barsel (PDF)

Ny orlovsmodel gælder fra 2. august 2022

Den 2. august 2022 træder en ny orlovsmodel i kraft. Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen.

Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt har 24 uger efter fødslen, hvor to af ugerne skal holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil ni uger derudover være øremærket, mens resten af ugerne kan overdrages.   

Læs mere om den nye orlovsmodel