Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljø & arbejdsskader

Det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde. Derfor fører Arbejdstilsynet tilsyn med virksomheder for at sikre, at de overholder arbejdsmiljøloven. Du kan også finde information om arbejdsskader.

Tilsyn med virksomhederne

Arbejdstilsynet er den danske myndighed, der fører tilsyn med, om virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet vejleder også virksomhederne om arbejdsmiljøforhold. Hvis reglerne overtrædes, kan det medføre straf.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der udstikker retningslinjerne for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsforholdene i virksomheden er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Find vejledninger om arbejdsmiljøreglerne på at.dk