Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ungeudspil: Unges veje til uddannelse og job forbedres

Regeringen præsenterede den 19. december 2018 et nyt udspil, der skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre. Det skal blandt andet være nemmere for unge at vælge uddannelse, men også at vælge om, hvis de fortryder deres valg. Og flere unge i kontanthjælpssystemet skal via en jobrettet indsats rustes til at gennemføre en uddannelse.

Unge skal kunne vælge og gennemføre den uddannelse, der er rigtig for dem, og de skal møde undervisning af høj kvalitet. Sådan lyder budskabet i et ungeudspil, som regeringen lancerede den 19. december 2018.

Med udspillet vil regeringen gøre alle unges vej til uddannelse og job bedre – uanset om de stryger lige gennem gymnasiet efter grundskolen eller har brug for ekstra støtte til at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Med udspillet, der er en del af regeringens Sammenhængsreform, ønsker regeringen blandt andet at tilskynde ungdomsuddannelserne til i højere grad at fokusere på kvalitet og resultater og understøtte, at der er gode muligheder for at de unge kan uddanne sig i hele landet. Derfor vil regeringen blandt andet igangsætte et eftersyn, som skal munde ud i et mere gennemtænkt og enkelt taxameter- og tilskudssystemet.

Centrale initiativer i regeringens ungeudspil

Ny ungehjælp og uddannelsesbonus skal løfte unge væk fra kontanthjælp
For mange unge hænger fast i kontanthjælpssystemet og har svært ved at gennemføre en uddannelse. Regeringen vil derfor med en ny ’ungehjælp’ give unge mulighed for at begynde på arbejdsmarkedet, så de på sigt er bedre rustet til en uddannelse. Samtidig skal kommuner, der fastholder flere unge i uddannelse, belønnes med en kontant bonus.

Nyt tilskuds- og taxametersystem
Det nuværende tilskuds- og taxameter på ungdomsuddannelsesområdet motiverer ikke i sig selv skolerne til at fokusere på kvalitet og er blevet for uigennemsigtigt. Regeringen vil derfor sætte gang i et eftersyn med henblik på at gennemføre ændringer og en forenkling af systemet.

Bedre uddannelsesdækning i tyndt befolkede områder
For at give unge bedre muligheder for at uddanne sig i flere dele af landet, afsætter regeringen bl.a. 25 mio. kr. til nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser, som skal få erhvervsuddannelserne og de erhvervsrettede uddannelser tættere på de unge.

Flere erhvervsskoler og gymnasier under samme tag
Flere tværfaglige institutioner under samme tag skal gøre det lettere for de unge at flytte uddannelse inden for samme institution.

Nyt henvisningstaxameter fra gymnasier til erhvervsskoler
Unge, der tidligt fortryder, at de er begyndt i gymnasiet, skal støttes bedre i at skifte til en erhvervsuddannelse. Et nyt henvisningstaxameter skal give gymnasier en kontant belønning, hvis de hjælper elever med at skifte til og få fodfæste på en erhvervsuddannelse.

Harmonisering af institutionslovgivningen
Offentlige gymnasier, VUC’er og erhvervsskoler er baseret på forskellige institutionslove. Med udspillet vil regeringen arbejde for at harmonisere lovgivningen, så det ikke bremser på samarbejde på tværs af uddannelser.

Styrkelse af Studievalg Danmark
Regeringen vil styrke Studievalg Danmark, der hvert år rådgiver 250.000 unge med et bevillingsløft på 24 mio. kr. Det skal give bedre vejledning om at vælge videregående uddannelse.