Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Regeringen ønsker at styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og har fremsat et lovforslag med flere forskellige initiativer.

Regeringen præsenterede den 3. oktober 2018 et udspil med 21 initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Regeringen valgte at afbryde forhandlingerne om udspillet, da der ikke var politisk vilje til at indgå en ambitiøs aftale, som giver virksomhederne reelle forbedringer. Regeringen fremsætter nu i stedet et lovforslag, der udmønter udspillet.


Lovforslaget indeholder blandt andet de dele af udspillet, der kræver lovændring, herunder:

  • forslag om en ny beløbsordning med en beløbsgrænse på 350.000 kr. for arbejdstagere fra tredjelande, der er på top 30 over lande, som har det største investeringsflow til og fra Danmark,

  • forslag om at modernisere og udvide den såkaldte positivliste både på nationalt og regionalt plan for hermed at imødekomme de aktuelle kompetencebehov på arbejdsmarkedet bedre,

  • en række tiltag, som skal sikre en mere smidig og balanceret fast track-ordning, herunder forslag om at afkorte karantæne-perioden fra 2 til 1 år og at hæve bødeniveauet, så virksomheder ikke bliver udelukket fra fast track-ordningen pga. mindre forseelser,

  • en afskaffelse af kravet om dansk bankkonto på den gældende beløbsordning,

  • højere bøder for personer, der beskæftiger ulovlig arbejdskraft,

  • samt en række regelforenklinger, der kan være med til at bane vejen for, at danske virksomheder hurtigt og nemt kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft.