Spring over hovedmenu
""

Styrket indsats mod løndumping på de danske landeveje

Fra den 1. januar 2021 kommer der nye regler på vejtransportområdet, der betyder, at alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen. De nye regler skal forhindre løndumping på de danske landeveje.

I januar 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at det er nødvendigt at lovgive om lønomkostningsniveauet for chauffører i dele af vejtransportbranchen for at sikre lige arbejdsvilkår for chauffører og sunde vilkår i branchen. Aftalen byggede på anbefalinger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Som et resultat af den politiske aftale vedtog Folketinget den 9. juni 2020 et lovforslag, L 185, der fastlægger omkostningsniveauet for, hvordan vognmænd skal aflønne deres chauffører ved bus- eller godskørsel i Danmark. Aflønningskravene skærpes for både danske og udenlandske vognmænd, så der bliver ens vilkår for alle, når de kører på de danske landeveje.

Danske vognmænd skal som betingelse for at få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse enten følge lønniveauet i de landsdækkende kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, eller være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst for chauffører, som følger det lønniveau.

Udenlandske vognmænd, der udstationer chauffører til at køre cabotagekørsel eller kombineret transport i Danmark, skal aflønne deres chauffører med en fastsat timesats beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i de retningsgivende overenskomster på transportområdet.

EU’s Vejpakke

EU’s lovgivende institutioner blev den 12. december 2019 enige om en Vejpakke, der fastsætter de fremtidige rammevilkår for hele Europas vejtransporterhverv.

Med Vejpakken bliver der blandt andet strammet op på reglerne for postkasseselskaber, og der indføres et værn mod udenlandske lastbilers systematiske cabotagekørsel, som også kommer til at gælde for kombineret transport. Det bliver et krav, at udenlandske chauffører og lastbiler regelmæssigt vender hjem for at dæmme op for problemet med nomadechauffører. Derudover bliver der fastsat særlige regler om kontrol og udstationering af chauffører, som er skræddersyet til vejtransportens mobile karakter.

Læs mere om EU's aftale om Vejpakken på Transport- og Boligministeriets hjemmeside