Spring over hovedmenu
Unge studerende på vej ud i verdenen
Alt for mange nyuddannede begynder deres arbejdsliv med at være arbejdsløse. Derfor nedsatte beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren i efteråret 2020 et partnerskab med en række centrale aktører på området, som skal skabe fælles opmærksomhed, praksisnære løsninger og tværgående initiativer. Partnerskabet afsluttede sit arbejde i april 2021, hvor det bl.a. overrakte et idékatelog til regeringen.

Partnerskab for dimittender i arbejde

Regeringen nedsatte i oktober 2020 Partnerskabet for dimittender i arbejde bestående af 27 relevante aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Partnerskabet afsluttede sit arbejde i april 2021 med blandt andet et idékatelog til regeringen med 22 forslag.

Partnerskab for dimittender i arbejde blev lanceret fredag den 2. oktober 2020 af uddannelses- og forskningsministeren og beskæftigelsesministeren og har bl.a. haft til formål at videndele, udbrede erfaringer fra tidligere indsatser, følge udviklingen i ledigheden blandt dimittender, etablere samarbejder og rådgive regeringen om mulige tiltag til at få flere dimittender i arbejde.

Partnerskabet har afholdt i alt fire møder fra oktober 2020 og frem til april 2021. Møderne har haft til formål at identificere og drøfte problemstillinger, løsninger og konkrete samarbejdsmuligheder mellem medlemmerne og øvrige aktører.

I april 2021 overrakte Partnerskabet et idékatalog til regeringen med forslag til tiltag, der kan bidrage til at få flere dimittender i arbejde samt case-skabeloner med igangsatte initiativer, der skal inspirere og udbrede gode erfaringer. Der er i alt 22 forslag, som er inddelt i initiativer målrettet beskæftigelsesindsatsen, virksomheder og uddannelsesområdet.

Partnerskabet har i alt 27 medlemmer, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter, faglige organisationer, kommuner, a-kasser, videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, virksomheder og studerende.

Repræsentant for Organisation

Arbejdsmarkedets parter

Akademikerne

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Faglig organisation

Dansk Magisterforening

Djøf

IDA

Kommuner

KL

Københavns Kommune

Odense Kommune

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

A-kasser

Danske A-kasser (DAK)

Videregående uddannelsesinstitutioner

Universiteter

Professionshøjskoler

Erhvervsakademier

De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De maritime uddannelsesinstitutioner

Erhvervsorganisationer

SMV Danmark

Virksomheder

Galaxa Pharma

Queue-it

Ørsted

Studerende

Danske Studerendes Fællesråd

Repræsentant for de erhvervsakademistuderende

Repræsentant for de maritime studerende

Studenterforum UC