Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opholdskrav for ret til dagpenge

Fra 1. januar 2019 er der indført et opholdskrav for at kunne modtage dagpenge. Når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021, skal man have været i landet i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Et flertal i Folketinget vedtog den 20. december 2018 et opholdskrav, som betyder, at man skal have en fast tilknytning til det danske samfund, før man kan få dagpenge.

Opholdskravet indfases over tre år og i 2021, hvor opholdskravet er fuldt indfaset, skal man have opholdt sig i enten Danmark, Grønland eller Færøerne i mindst syv år ud af 12 år for at få ret til dagpenge. Efter EU-reglerne kan perioder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz også medregnes til opholdskravet.

Med de nye regler kan danske statsborgere arbejde i udlandet i op til fem år, uden at de mister retten til dagpenge på grund af opholdskravet. En række ophold i udlandet bliver samtidigt undtaget for opholdskravet. Det gælder fx, hvis man er udstationeret for en dansk virksomhed eller er udsendt for en dansk myndighed.

Gradvis indfasning af opholdskravet

Opholdskravet indfases over tre år:

  • Fra 1. januar 2019 er opholdskravet 5 år ud 12 år
  • Fra 1. januar 2020 er opholdskravet 6 år ud af 12 år
  • Fra 1. januar 2021 er opholdskravet 7 år ud af 12 år

Oversigt over undtagelser

En række ophold i udlandet kan sidestilles med ophold her i riget:

  • Hvis man er ansat på et dansk skib
  • Hvis man er udsendt som repræsentant for en dansk myndighed
  • Hvis man er beskæftiget i udlandet i offentlig dansk interesse
  • Hvis man er ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab
  • Hvis man studerer i udlandet, og man havde bopæl og ophold i Danmark, før man startede på uddannelsen
  • Hvis man er forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, og man havde bopæl og ophold i Danmark før udlandsopholdet

Ægtefæller, samlevere, registrerede partnere og børn under 18 år til personer, der opfylder en af undtagelserne, kan også sidestille udlandsopholdet med ophold i riget.

Derudover kan ophold i udlandet, før man fyldte 18 år, sidestilles med ophold her i riget, hvis man på et tidspunkt i løbet af sin barndom har boet i riget i sammenlagt syv år. Det gælder uanset årsagen til udlandsopholdet.

Endelig er personer, der har gennemført en integrationsgrunduddannelse (IGU), undtaget fra opholdskravet.