Spring over hovedmenu
Far på barsel
Den nye orlovsmodel skal understøtte mere ligestilling mellem mænd og kvinder og gennemføre EU-direktivet i Danmark. Fra 2. august 2022 får mor og far som udgangspunkt hver 24 ugers orlov efter barnets fødsel. Nogle af ugerne er øremærket – det gælder særligt, når man er lønmodtager.

Ny orlovsmodel - øremærket orlov

Med de nye regler deles orloven lige mellem forældrene. Hver forælder får øremærket det samme antal uger med mulighed for, at man kan overføre nogle af ugerne til hinanden.


Til august bliver orlovsreglerne ændret. Alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere, bliver omfattet af de nye regler. 

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven. 

Som reglerne er i dag, har forældrene tilsammen 48 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor 14 uger er øremærket moren, to uger er øremærket faren, og resten af ugerne med dagpenge (32 uger) kan forældrene dele mellem sig. 

 

Anm.: De ni øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere.   

Få overblik over den nye orlovsmodel

Ikrafttrædelser

  • Den nye orlovsmodel gælder for alle, der får børn den 2. august 2022 eller senere.

  • De nye regler for LGBT+ familier får virkning for familier, der får børn den 1. januar 2024 eller senere.

  • De nye regler for soloforældre gælder for alle, der får børn den 1. januar 2024 eller senere.

Ofte stillede spørgsmål

Lovforslag om forbedrede orlovsmuligheder

Den 26. april 2022 fremsatte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard et lovforslag, der blandt andet har til formål at forbedre orlovsvilkårene for trillingeforældre. Med lovforslaget indføres en særlig ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

Derudover indføres med lovforslaget en række andre forbedringer på orlovsområdet, såsom at lønmodtagere får ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage om året.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside Læs nyheden: "Ministeren fremsætter lovforslag om forbedringer på orlovsområdet", 26. april 2022

Baggrund: EU's orlovsdirektiv

I juni 2019 vedtog EU direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet), der gælder for lønmodtagere.

Med direktivet øremærkes ni ugers forældreorlov til begge forældre. Formålet er at skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv.

EU-direktivet skal være gennemført i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022.